Медичні статті » ЛОР » Умовнорефлекторні реакції для визначення слуху. Слухові умовні рефлекси


Найбільш точною та науково обгрунтованою є методика дослідження слуху, Заснована на використанні умовнорефлекторних реакцій (умовних рефлексів). Звукові роздратування для вироблення умовнихреакцій (рухова і вегетативна) застосовувалися більше 40 років тому (В. М. Бехтерєв, І. А. Арандаренка та ін.)

В умовах роботи в госпіталі для ЛОР поранених і контужених ми в зв'язку зі спеціальними завданнями цю методику видозмінили і вдосконалили. Для відтворення звуків ми користувалися генератором звуку-аудіометром. Випробуваний слухав звуки через навушники. Користуючись перемиканням, ми могли давати звук окремо для правого і лівого вуха.

В якості безумовного подразника застосовувався генерований санним апаратом Дюбуа-Реймона струм, передаваний на два пальця-вказівний і середній. Рухова реакція руки на ток реєструвалася на кімограф.

Там же реєструвалися дихальні рухи грудної клітки і початок дії безумовного подразника. Для вироблення умовного рефлексу спочатку давався звук, і через 15 секунди слід було роздратування струмом. Зазвичай після 10-30 сполучень можна було бачити і дихальний, і руховий рефлекси. Рефлекси, як правило, вироблялися на різні за висотою звуки.

Недоліком описаної методики є необхідність заподіяння болю. Т. В. Ковшарова в якості безумовного подразника застосовувала розпилений струмінь води, спрямовану в обличчя випробуваному; звуковим подразником була розмовна мова. Порядок подразнень був такий: одночасно давався звуковий і світловий сигнал, який тривав 1-2 секунди, потім до нього приєднувалося безумовне підкріплення, що тривало 2-3 секунди; обидва роздратування одночасно припинялися.

Після 10 поєднань умовна реакція вважалася усталеної і випробуваному пропонувався один звуковий її компонент, тобто давався дзвінок або вимовлялося якесь слово, наприклад «жовтий».

Глухі НЕ давали умовної реакції на слово або дзвінок, не супроводжувані запалюванням лампочки. Ні збільшення тривалості латентного періоду, ні різких коливань його величини як до пропозиції ізольованого звукового сигналу, так і після нього не спостерігалося. При удаваною глухоті змінюється величина умовної реакції на ізольований звуковий сигнал і сама форма рухової реакції; спостерігаються випадання.

Проявом гальмування є збільшення тривалості латентного періоду реакції хворого на світлове подразнення, що виникає після ізольованого звукового подразнення. Це подовження пов'язано з підвищенням настороженості випробуваного і вказує, що дана їм позитивна реакція на звук правильно розцінена їм як виявлення слуху; у зв'язку з цим він свідомо подовжує прихований період, щоб мати можливість уточнити, супроводжує чи струмінь води звуковий подразник.

Отже, рефлекс на звук і подальше подовження прихованого періоду свідчать не тільки про відсутність ствии істеричної глухоти, а й про свідому аггравации....


1 (0,00158)