Медичні статті » Стоматологія » Рефлекси жувальної системи. Краніометріческіе методи дослідження


І. С. Рубінов за допомогою цих клініко-фізіологічних методів дослідження вивчив також ряд рефлексів жувальної системи: Періодонта-мускулярного, гінгівіт-мускулярного, міостатіческій рефлекс і взаімосочетанниерефлекси.

Гінгівіт-мускулярного рефлекс проявляється при втраті зубів, Де сила скорочення жувальної мускулатури регулюється рецепторами слизової оболонки альвеолярних гребенів. Міостатіческіе рефлекси здійснюються при функціональних станах, пов'язаних з розтягуванням жувальної мускулатури. Координаційна діяльність окремих груп жувальних м'язів пов'язана з взаімосочетанія рефлексів.

Серед видів нервової рецепції жувального апарату велике значення мають «рефлекси на розтягування» - «міостатіческіе рефлекси» жувальних м'язів.

Початок міостатіческому рефлексу дають імпульси, Що виникають в рецепторах жувальних м'язів під час розтягнення. Чим більше розтягується жувальна мускулатура, тим більша кількість збуджується рецепторів і призводить до рефлекторного скорочення цих м'язів. Звідси можна зробити висновок, що всі види ортопедичної допомоги, що ведуть до роз'єднання прикусу, пов'язані з проявом міостатіческого рефлексу.

Зарубіжні ортодонти часто застосовують краніометріческіе методи дослідження. Піонером цього методу є Ван Лон (1916). Метод полягає в тому, що знімають маску з обличчя і моделі щелепних кісток встановлюють в масці. Цим методом визначають три взаємно перпендикулярні площини на черепі.

Спрощенням краніометріческого методу є гнатостатіческій метод Симона. Для більш точного встановлення діагнозу наявної деформації Симон вважав за потрібне дотримуватися прийнятих в антропології методів вимірювань за встановленими на черепі точкам і площинах.

Положення щелеп і зубних дуг, На його теорії, визначається по відношенню до трьох взаємно перпендикулярним площинам, проведеним по черепу: 1) сагітальній, що проходить по середній лінії черепа (по сагітальній піднебінному шву), 2) франкфуртської горизонтальній, що йде від верхнього краю слухового проходу до нижнього краю очниці; 3) орбітальної, що йде у фронтальному напрямку через нижні краї правої та лівої очниць (під прямим кутом до двох попередніх площинах).

Дві площині - сагітальній і орбітальна - Перетинають зубні дуги в певних точках і як би вказують місце розташування деяких зубів в нормі.

Орбітальна площину вказує на Мезио-дистальні співвідношення щелепних і зубних дуг. При нормальній оклюзії орбітальна площину перетинає верхівки іклів. Якщо орбітальна площину проходить позаду верхівки іклів, то така аномалія позначається Симоном як протракція щелеп, якщо ж вона знаходиться попереду іклів, то як ретракція. Відносно сагітальній площині Симон розрізняє контракцію (звуження) ідістракцію (розширення) зубощелепних дуг. Що стосується горизонтальної площини, то з її допомогою визначається відстань зубних дуг від франкфуртської горизонталі: атракція - наближення іабстракція - віддалення; інакше кажучи, ступінь розвитку альвеолярних відростків у вертикальному напрямку.

Треба зазначити, що вказані аномалії можуть спостерігатися не тільки водної щелепи, а й в обох разом, на всій щелепи або лише на альвеолярних відростках. Отже, метод Симона розрахований на типову діагностику деформацій, тобто на локалізацію їх не тільки в тій чи іншій щелепи, але навіть в окремих ділянках кожної щелепи....


2 (0,30116)