Головна » Педіатрія » Фізичний розвиток дітей, які зажадали інтенсивної терапії в неонатальному періоді | Педіатрія


Іванов Д.О., Яшина Н.А., Плоцька Н.В.
Санкт-Петербурзька Педіатрична Медична Академія.

Робота є частиною комплексного дослідження, присвяченого вивченню віддаленого катамнеза дітей з різними формами важкої перинатальної патології, яка вимагала знаходження на відділенні реанімації та інтенсивної терапії новонароджених і проведення інтенсивної терапії. Завданням даного фрагмента роботи був аналіз параметрів фізичного розвитку дітей у віці 8-и років, які перебували на відділенні реанімації та інтенсивної терапії ДГБ № 1 м. Санкт-Петербурга в 1994 році.

Обстежено 60 дітей, з них 37 народилися доношеними і 23 дитини недоношеними з терміном гестації більше 32-х тижнів. За характером перинатальної патології виділені 3 групи: 1 - постасфіктіческій синдром 28 дітей, 2 - пневмонія 18 дітей, 3 - сепсис 14 дітей. Оцінка фізичного розвитку проводилася на підставі вимірів та розрахунків 65 параметрів.

Дисгармонійний розвиток встановлено у 684% дітей у групі № 1 333% дітей групи № 2 у 78% дітей групи № 3. Половина дітей з дисгармонійним розвитком перенесли гостру тяжку інтранатальний асфіксію, тривалість ШВЛ у них склала більше 6 діб, а час перебування у відділенні реанімації - більше 8 діб.

У 86% дітей з гармонійним розвитком тривалість ШВЛ була не більше 4-х діб, а час перебування у відділенні реанімації не перевищувало 7 днів.

Встановлено зв'язок між характером перинатальної патології та порушеннями фізичного розвитку. Максимальні відхилення від гармонійного розвитку зазначено у дітей, які перенесли неонатальний сепсис.

Не виявлено кореляції між строком гестації при народженні та порушеннями фізичного розвитку у віці 8 років....


1 (0,00203)