Головна » Педіатрія » Особливості сечової системи дітей, що перенесли в періоді новонародженості реанімаційні заходи | Педіатрія


 

Жидкова О.Б., Іванов Д.О.
Педіатричнамедична академія, Санкт-Петербург, Росія.

    

Як відомо, новонароджена дитина, що потребує реанімаційнихзаходах, піддається впливу великої кількості ушкоджуючихфакторів, що впливають на весь організм, в тому числі на нирки. Реанімаційнізаходи, що включають в себе штучну вентиляцію легень, масивнуінфузійну та антибактеріальну терапію, призводять до підвищеного навантаження нанезрілі нирки новонародженого і в деяких випадках є для нихдодатковим фактором, що ушкоджує. В літературі існує мало робіт,присвячених вивченню катамнеза дітей, які перенесли реанімацію та інтенсивнутерапію в неонатальному періоді. Є окремі роботи, присвячені впливу нанирки новонароджених дітей препаратів різних фармакологічних груп.

 

Мета дослідження: на підставі вивчення віддаленого катамнезу дітей,перенесли важку перинатальну патологію і реанімацію в періодіновонародженості, вивчити можливий вплив цих факторів на структуру і функціюнирок і сечовивідної системи в постнатальному періоді.

 

Матеріали і методи: для вивчення стану дітей були використані дані просоматичному здоров'я їхніх матерів до і під час вагітності, дані з обміннихкарт вагітних, з історій пологів, з реанімаційних історій хворобновонароджених дітей. На підставі сімейного анамнезу вивчалася спадковість.Крім того, всім дітям при зверненні проводилось клінічне обстеження та УЗДвнутрішніх органів, у тому числі нирок. На даному етапі роботи оглянуто йпроаналізовано 60 дітей 8 років, що знаходилися в 1994 році на відділенніреанімації та інтенсивної терапії новонароджених ДГБ № 1 м. Санкт-Петербурга,які склали 1 групу спостереження, і 9 дітей 11 років, що знаходилися в 1991році на відділенні реанімації та інтенсивної терапії новонароджених ДГБ № 1 м.Санкт-Петербурга, які склали 2 групу спостереження.

 

Результати: Проаналізувавши історії хвороб усіх дітей, які увійшли до групидослідження, ми встановили, що в періоді новонародженості вони мали такізміни (см таблицю 1).

 

За даними УЗД нирок і сечовивідної системи патологія, представленапереважно розширенням чашково-мискової системи нирок різного ступенявираженості, виявлена в 1 групі в 40% випадків (24 дитини з 60 у віці 8років), у 2 групі - в 444% випадків (4 дитини з 9 у віці 11 років).Патологічні зміни з боку нирок і сечовивідної системи в періодіновонародженості представлені в таблиці 2 (за даними аналізу історій хвороб):

    

Таблиця 1.     

                                                                 
Виявлена патологія Група 1 Група 2
1. Олігоурія 27% (16чел) 777% (7 чол)
2. зміни в клінічному аналізі    сечі

- Протеїнурія

     

- Лейкоцитурия (більше 2 клітин в полі зору)

     

- Еритроцитурія

     

бактеріурія

     

- Кристалурія.

744% (43чел)

92%

     

82%

     

82%

     

34%

     

51%

555% (5 осіб). 20%

     

60%

     

40%

     

80%

     

80%

 
    

Таблиця 2.  

 

 
 

Висновки: 1. У групі дітей, які перебували на відділенні реанімації в періодіноворож-денності в 1991р., значно частіше визначається олігоурія і рідшесечовий синдром (протеїнурія, лейкоцитурія, еритроцитурія), ніж в групі дітей,отримали реанімаційні заходи в 1994р.

 

2. За даними УЗД у віддаленому періоді, структурні зміни нирок ісечовивідної системи виявляються з однаковою частотою в обох групах.

 

3. Висока частота структурних та функціональних змін сечовивідноїсистеми у дітей, що мали важку перинатальну патологію, вимагає поглибленоговивчення функції нирок як в неонатальному періоді, так і впродовжподальшого розвитку дитини.

   


...


1 (0,00091)