Медичні статті » Акушерство, вагітність і пологи » Корекція магнійдефіцітних станів у вагітних | Акушерство, вагітність і пологи


У 320 жінок групи високого ризику реалізації гестоза концентрація Mgвизначалася в сироватці крові, еритроцитах, сечі, у 67 новонароджених впуповинної крові. Стан латентного й помірного магнієвого дефіциту буловиявлено у 78% жінок (250) в I-II триместрах вагітності.

160 вагітним даної групи з профілактичною метою призначалися пероральніформи препаратів магнію за наступними схемами:

- 100 жінок брали Магне-В6 в 2 курсу по 4 тижня;

перший курс - в 14-24 тижні (перші 2 тижні в насичує дозуванні 4 таб. /сут,в подальшому у підтримуючій дозі 1-2 таб. /добу);

другий курс - в 28-36 тижнів (аналогічний).

- 60 жінок приймали магнію сульфат в порошках по 20 р. в пів-склянки води повранці натщесерце в зазначені вище строки в 2 курсу.

90 жінок препарати магнію не приймали. У всіх 3 групах з превентивною метоюпризначалися магнієві протектори (віт. Е, Р, С) і часткові магнієві аналоги -антагоністи кальцію.

Оцінка стану обміну Mg та змін макро-і мікрогемодінамікі за данимиінтегральної реовазографії, допплерометрии, кон'юнктивальної біомікроскопіїпоказала їх взаємозв'язок. При позитивному ефекті проведеної корекції магній,поліпшуючи роботу серця і знижуючи тонус артеріальних судин, збільшуючи хвилиннийоб'єм крові і знижуючи загальний периферичний судинний опір, призводить дополіпшенню перфузії тканин, позитивно впливає на матково-плацентарний іплодово-плацентарний кровоток, що в свою чергу покращує газообмін і станплода. Реакція плода у вагітних при ефективному лікуванні гіпомагнієміївиражалася у збільшенні рухової активності, величини осциляцій серцевогоритму і моторно-кардіального рефлексу, що вказує на більш гарні адаптивніможливості плода. У всіх випадках біофізичний профіль плода відповідавтермінами гестації. Дані морфологічних, гістохімічних іелектронно-мікроскопічних досліджень вказують на більш вираженікомпенсаторні процеси в плаценті у вагітних з позитивним ефектом лікуваннядефіциту магнію.

Слід зазначити, що позитивний ефект при лікуванні Магне-В6 на нашу методубув відзначений у 70% вагітних, при використанні магнію сульфату - у 30%. Гестозв порівнюваних групах розвинувся в 2 рази рідше в групі при використанніМагне-В6 в 13 рази при використанні сульфату магнію в порівнянні з групоювагітних не приймали препарати магнію.

В цілому проведена корекція магнійдефіцітного стану пероральними формамимагнію дозволила знизити частоту і ступінь тяжкості ускладнень вагітності,пологів і післяпологового періоду: гестоза, невиношування, НФПК, СЗРП, аномалійродової діяльності, гіпертензії в пологах, оперативних втручань,несвоєчасного вилиття навколоплідних вод, порушень відділення плаценти,післяпологового кровотечі.

При оцінці психо-емоційного статусу вагітних вже після першого курсулікування спостерігалося: нормалізація сну, емоційна стійкість, підвищенняпрацездатності. Враховуючи вищесказане, можна думати про позитивний вплив Mgна формування домінанти вагітності.

У новонароджених від матерів, які отримували препарати Mg оцінка за шкалою Апгардостовірно вище, відзначається більш висока маса тіла (в середньому на 280 грам)при відповідно більш високому маса-ростовим коефіцієнті, частота затримкивнутрішньоутробного розвитку менше на 25%. У цій групі новонароджених мало місцезниження частоти ускладнень раннього неонатального періоду в 14 рази,перинатальної смертності не було. Слід відзначити відсутність в групіновонароджених від матерів, що приймали Магне-В6 дисметаболічних судом,порушень гемоліквородінамікі гіпоксичного генезу.

Таким чином, представлені прості, безпечні, доступні і ефективніспособи застосування магнію є стандартом монопрофілактікі гестозу.

 

Стаття опублікована на сайті http://www.rusmg.ru ...


2 (0,27671)