Медичні статті » Акушерство, вагітність і пологи » Ультразвукове сканування при визначенні терміну вагітності. Фетометрія. Біпаріетальний розміру головки. Комп'ютерна фетометрія


Залучення методу ультразвукового сканування значно підвищує точність визначення терміну вагітності. В залежності від терміну використовують різні програми: в перші 12 тижнів - засновану на вимірюванні куприка-темсн-ного розміру плоду, в подальшому - на визначенні розміру головки, довжини стегна, діаметра живота та ін

Дані фетометрії в III триместрі вагітності представлені в таблиці 9.

Показники фетометрії в III триместрі неускладненої вагітності (Савельєва Г.М., 2000)

Першим біометричних параметром, З якого почалося ультразвукове визначення терміну вагітності, є біпаріетальний розмір голівки плоду.

За даними В.Н.Демідова і співавт. (2000), в 95% випадків в 38 тижнів вагітності він дорівнює 98 см, в 39 тижнів - 10 см, в 40 тижнів -101 см, в 41 тижнів - 103 см і в 50% випадків - відповідно 92; 93; 95 і 97 см.

За даними Б.Е.Розенфельда (1996), помилка при визначенні терміну вагітності на підставі вимірювання біпаріетального розміру головки в II триместрі може досягати 2 тижні і в III триместрі наближатися до 4 тижнів. Помилка у визначенні терміну вагітності при вимірюванні діаметру живота плода составлет в середньому ± 35 тижнів (Vine DG et al., 1992). Вимірювання довжини стегнової кістки є більш надійним параметром; помилка при її вимірі коливається в межах 2-3 тижнів (Eagley CC ct al., 1986).

CBBenson і PMDoubilet (1991) вважають, що в III триместрі вагітності слід орієнтуватися на біпаріетальний розмір голівки, Довжину стегна і окружність живота плода, в III триместрі - на біпаріетальний розмір і окружність голівки, а також на довжину стегна.

За даними FRHadlock (1990), при використанні декількох біометричних параметрів помилка при визначенні терміну вагітності в 30 тижнів склала 15 днів, в 40 тижнів - 20 днів, тобто вона залишається досить значною.

Враховуючи цю обставину, зарубіжні та вітчизняні дослідники, розробили комп'ютерні програми, які дозволяють значно поліпшити результати. При використанні комп'ютерної фетометрії в III триместрі середня помилка у визначенні терміну вагітності, За даними В.Н.Демідова і Б.Е.Розенфельда (1996), склала 43 ± 35 дня, за даними FRHadlock (1984) - 88 ± 56 дня, за даними JC Hobbins (1992) -102 ± 73 дня, за даними M.Hansmann (1986) -105 ± 56 дня

Таким чином, дані комп'ютерної фетометрії з метою визначення терміну вагітності є обнадійливими.

Термін очікуваних пологів буде визначений досить точно при збігу даних, отриманих різними методами дослідження. Однак на практиці нерідко спостерігається розбіжність результатів, у зв'язку з чим мають місце значні коливання у визначенні терміну ролів....


2 (0,19622)