Головна » Мануальна терапія » Точкове масування | Мануальна терапія


Точковий масаж може проводитися пальцями або спеціальними паличками, виготовленими з твердих порід дерева, ебоніту, слонової кістки, пластмаси і т. д. Палички зазвичай виготовляють з сферичним наконеч-ником діаметром від 5 до 20 мм.
Проведення точкового масажу передбачає по-отже зміну прийомів, обмежених певним часом. Прийоми точкового масажу включають: погладжування, розтирання (розмах-нание) точки, обертальні рухи, вібрац-цію, тиск.
Зазвичай процедуру точкового масажу починають з погладжування точки. При цьому бажано встановити палець (або паличку) на певну точку реф-лексотерапіі, не зміщуючи його. Погладжування укладаючи-ється в легкому дотику до точки. Це - як би під-готовка її до подальших маніпуляційним воздействи-ям. Тривалість погладжування-15-20 с. Потім сле-дует разминание точки. Цю маніпуляцію здійснюють подушечкою вказівного або середнього пальця. При цьому пензлем роблять ледве помітні обертальні рухи. Палець або масажну паличку з точки ба-тельно не зрушувати. Тривалість маніпуляцій складаючи-ет від 30 с до 1 хв.
Завершивши цей етап точкового масажу, тут же при-ступають до наступного маніпуляції - тиску. Воно може здійснюватися двома способами:
- Одномоментним зануренням пальця в тканини, здійсню-ються тиск на точку;
- Обертально-поступальним рухом пальця пли палички, як би угвинчуються в точку. При цьому завдання - досягти певного сильного відчуття. Потім, послабивши тиск, знову повторюють рух. Етап тиску здійснюють від однієї до 5 хв. При тиску треба досягти так званих "викликаних ощу-щений". Залежно від точки прикладання це може бути розпирання в тканинах, ломота, відчуття проходу-ня струму в глубжележащих тканинах або по ходу нервових стовбурів.
Після тиску здійснюють вібрацію. Чи не сни-травня палець з точки, проводять переривчасті толчкообразние руху кисті руки, що нагадують роботу з те-леграфним ключем. Тривалість вібрації-1-2 хв. Закінчивши вібрацію, здійснюють знову тиск на точку. Решта маніпуляції здійснюють у зворотній послідовності: спочатку - розминка, потім - погладжування. При виборі точок масажу ба-тельно використовувати точки, де немає поверхнево распо-лежання судин. Перед початком процедури точку мож-но обробити пом'якшувальною кремом пли тальком.
Для досягнення терапевтичного ефекту при то-Чечня масажі велике значення має метод воздей-наслідком. Існують гальмівної і збудливий методи.
Гальмівний метод - тривалий за часом і інтенсивності за силою вплив на точку тривалість ностью 5-8 хв. Кількість точок, що використовуються за од-ну процедуру, - 5-6. Як правило, гальмівної метод ис-користується при болях різної локалізації, судомах, спастичних станах, підвищенні артеріального давши-ления. Гальмівний метод має два варіанти: сильний і слабкий.
Слабкий варіант використовується при невиражен-них больових відчуттях. Всі складові методу проводяться у тій же послідовності, але відчуття, осо-бенно тиску, проводиться з помірною інтенсивністю, не досягаючи при цьому сильно виражених передбачений-них відчуттів (ломоти, почуття проходження струму). Слід домагатися лише відчуття тепла, розпирання. При сильному варіанті гальмівного методу домагаються явно виражених відчуттів - ломоти, розпирання, почуття проходження струму. Сильний варіант тор-мозной методу використовується в основному при інтенсив-них больових відчуттях.
Збуджуючий метод - короткий за часом і сверхсильное за силою впливу на точки рефлексотерапії протягом 2-3 хв. Кількість точок впливу при цьому методі-8-10. Цей метод застосовується при непритомності, слабкості м'язів, артеріальної гіпотонії, сон-ливості, стомленні. Стимулюючий ефект досягає-ся інтенсивним впливом на точку, в основному спо-собом тиску і вібрації в короткий проміжок вре-мени. В результаті цієї процедури з'являється відчуття болю, тиску і ломоти. Важливо відзначити, що викликаний-ні відчуття неоднакові при лікуванні різних рас-стройств. Так, якщо для виведення хворого з непритомності потрібно інтенсивний вплив до появи больових відчуттів, то точковий масаж збудливим ме-тодом при стомленні проводиться до досягнення ощу-щения приємного тепла, легкої ломоти.

Джерело: інтернет-видання "MED + info" розділ "Перша допомога" на сайті www.medinfo.ru...


1 (0,00833)