Топографія селезінки. Функція селезінки.Дуги і артерії кисті. Поверхнева долонна дуга. Глибока долонна дуга.Екстраорганние артерії. Закономірності, що відображають будову цілісного організму.Рентгенологічне дослідження кровоносних судин.Рентгенографія лімфатичних судин і вузлів. Рентгенологічний метод дослідження лімфатичної системи. Рентгенолімфографія.Селезінка. Величина селезінки. Будова селезінки. Форма селезінки.Артерії великого кола кровообігу. Аорта.Внутрішня сонна артерія. A. carotis interna.Внутрішня клубова артерія (a. iliaca interna). Пристінкові гілки внутрішньої клубової артерії.Вісцеральні гілки внутрішньої клубової артерії (a. iliaca interna).Внутрішня яремна вена (v. jugularis interna). Притоки внутрішньої яремної вени.Відня верхньої кінцівки. Поверхневі (підшкірні) та глибокі вени руки.Відня непарна (v. azygos) і полунепарную (v. hemiazygos).Воротна вена (v. portae). Відня утворюють ворітну вену.Внутрішня клубова вена (v. iliaca interna).Пристінкові гілки черевної частини аорти: нижня діафрагмальна артерія (a. phrenica inferior), поперекові артерії (Аа. lumbales), серединна крижова артерія (a. sacralis mediana).Особливості кровообігу плода. Плацентарний кровообіг.Правий лімфатичний проток (ductus lymphaticus dexter). Топографія, будова правого лімфатичного протока.Променева артерія, a. radialis. Гілки променевої артерії.Загальна сонна артерія.


2 (0,00312)