Розвиток нервової системи. Філогенез нервової системи.Замкнута кільцева ланцюг рефлексів. Вегетативна (автономна) і анімальной нервова система.Аферентні сигнал. Аферентні нерв. Виконавчі органи. Зворотній афферентація (зв'язок).Рефлекторна дуга. Рецептор, кондуктор і еферентної нейронНеврологія. Загальні дані. Нейрон. Нейроціт. Синапс.


2 (0,02751)