Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/modules/show.full.php on line 292 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 64
Медичні статті » Імунологія » Транслокони імуноглобулінів. Об'єднання V-і С-генів антитіл


У геномі ссавців існує принаймні три різних транслокона, кожен з яких локалізована на різних негомологічних аутосомах. В одному транслоконе містяться V-і С-гени, що визначають будову легких ланцюгів каппа-типу, у другому - V-таС-гени легких ланцюгів ламбда-типу і, нарешті, третій транслокон складається з V-і С-генів, що контролюють утворення важких ланцюгів всіх класів і підкласів.

Об'єднання V-і С-генів в єдиний транскрібіруемих VC-ген відбувається тільки в межах даного транслокона, в результаті чого з усього набору генів в межах транслокона стають активними лише два гени - один V і один С. диференціювала лімфоїдних клітин по іммуноглобуліновий генам здійснюється не тільки щодо тісно зчеплених генів в межах даного транслокона, а й у відношенні генів каппа-і ламбда-непей, розташованих на різних хромосомах.

Крім того, для іммуноглобулінових генів відомий феномен так званого алельного винятку, який полягає в тому, що в індивідуальній лімфоїдної клітці активний лише один з двох алельних генів (Mage, 1974).

Таким чином, основне положення клонально-селекційної теорії Бернета (Burnet, 1959) «одна клітина - одне антитіло» реалізується за рахунок того, що в індивідуальній лімфоїдної клітці з усього набору іммуноглобулінових генів активні тільки чотири гени, а саме VL, CL і Vh, Сн.

Про механізми активації або репресії алельних генів імуноглобулінів та генів, Розташованих на різних аутосомах, відсутні які б то не було дані, і тут ми зупинимося на можливі механізми виборчого «включення» генів, що входять до складу одного транслокона.

Перш за все виникає питання, На якому рівні відбувається об'єднання V-і С-генів в межах транслокона. В принципі можливі три варіанти: об'єднання продуктів активності V-і С-генів на рівні поліпептидного ланцюга; об'єднання на рівні мРНК, транскрібіруемих окремо з V-і С-генів; об'єднання V-і С-генів в єдиний VC-ген на рівні ДНК.

Існують вагомі дані про те, що справедливим є останнє припущення і об'єднання V-і С-генів відбувається на рівні ДНК. Так, було показано, що включення радіоактивних амінокислот у процесі трансляції як легкого, так і важкої поліпептидного ланцюга відбувається рівномірно по мірі збільшення довжини синтезирующейся поліпептидного ланцюга і розміри полірібосом відповідають довжині мРНК, достатньої для того, щоб з однієї молекули мРНК зчитувалася поліпептидний ланцюг довжиною в 450 амінокислот в разі тяжкої цінуй і 210 амінокислот у разі легкого ланцюга (Williamson,. 1971).
Виділена з клітин мієломи миші мРНК здатна стимулювати біосинтез повної поліпептидного ланцюга як в умовах безклітинній системи, так і в ооцитах жаби.

Матрична РНК легких ланцюгів імуноглобулінів, як і мРНК інших білків, має послідовність Поліа на 3'-кінці молекули. Її молекулярна вага становить 400 000 що відповідає 1200 нуклеотидам. Близько 700 підстав необхідно для кодування самого білка, 200 підстав доводиться на підлогу і А-ділянку, а функція близько 300 підстав невідома (Milstein е. а., 1972). Якщо об'єднання V-і С-генів відбувається на рівні ДНК, то послідовність підстав в мРНК повинна бути безперервною і відповідати послідовності білка в прикордонній VC-області.

Дійсно, при дослідженні первинної структури мРНК легких ланцюгів миші встановлено, що ь мРНК є послідовність підстав, відповідна 105 - 108 залишкам амінокислот легкої ланцюга, тобто ділянки, прикордонному між V-і С-половинами ланцюга.

Ще одним доказом об'єднання V-і С-генів на рівні ДНК є роботи, в яких вивчалася структура білків при так званої хвороби важких ланцюгів людини. При цьому захворюванні важка ланцюг вкорочена за рахунок делеції ділянки поліпептидного ланцюга, куди під 'багатьох випадках входить послідовність, що охоплює прикордонний ділянку між варіабельною і постійної областями ланцюга.

Аналогічну делеції вдалося отримати експериментально при аналізі мутантів мієломних клітин миші (Milstein е. а., 1974), причому в останньому випадку точно відомо, що делеція виникла після об'єднання V-і С-генів, так як клітини вихідної лінії синтезували важкі ланцюги нормальної довжини....


1 (0,00091)