Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/modules/show.full.php on line 292 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 64
Медичні статті » Психіатрія » Характеристика особистісних особливостей у хворих хронічним панкреатитом | Психіатрія


Євдокимова Е.М., Ліпатов В.А. (E-mail [email protected])

 

Присвячується 50-річчю студентського наукового гуртка кафедри оперативноїхірургії та топографічної анатомії Курського державного медичногоуніверситету ім. Г.Є. Островерхова

Генез змін психіки у хворих на хронічний панкреатит (ХП) обумовлений цілимнизкою факторів серед яких значне истощающее вплив маєхронічний больовий синдром, в основі якого лежить патологічнаінтерорецепція з патологічного органу, порушення всіх видів обміну і т. д.Хронічне з постійними рецидивами перебіг захворювання несприятливо впливаєна формування компенсаторно-пристосувальних реакцій в період ремісії,сприяє появі почуття невпевненості в своїх силах, зниження психічноїактивності. Зазначені особливості перешкоджають становленню тривалих іповноцінних ремісій у хворих ХП і знижують ефективність проведеного лікування. Взв'язку з цим встановлення варіанту особистісних змін з метою їх врахування приподальшої розробки терапевтичних та реабілітаційних програмпредставляється в даний час необхідним і актуальним.

Метою нашого дослідження було вивчення особистісних особливостей у хворих ХП. 

Були використані такі методики: 1) опитувальник Леонгарда-Шмішека длявиявлення акцентуйованих властивостей особистості, 2) тест Кеттела для встановленнядомінуючих особистісних чинників.

Було досліджено 30 хворих ХП і 30 здорових людей (контрольна група). В ходідослідження було встановлено що в групі хворих ХП переважали такіособистісні риси як гипертимность (середнє значення за шкалою склало 161бала), емотивність (164 балу), збудливість (155 балів), дистимному (144бала). Отримані результати підтвердилися даними опитувальника Кеттела, якісвідчили про зниження у хворих ХП емоційної стійкості (фактор C -середнє значення 397 стенов), підвищення експресивності (фактор F - середнєзначення 427 стенов), рівень тривожності (фактор О - середнє значення 77стенов), его-напруженості (фактор Q - середнє значення 607 стенов). Середнійпоказник акцентуірованності особистісних рис дещо перевищує нормальнезначення (12 балів) і складає 1385 балу.

Аналіз домінуючих особистісних рис у хворих ХП показав, що лише одне з них -збудливість, відноситься до характерологическим рис, тобто формуванняякої обумовлено зовнішніми факторами (в тому числі і соматичнимизахворюваннями) і соціальними причинами. Решта акцентуації - гипертимность,емотивність, дистимному, відносяться до темпераментним, обумовленимпереважно вродженими властивостями нервової діяльності суб'єкта.Встановлений факт дозволяє припустити можливість виникнення ХП на тліпочаткової емоційної нестабільності, обумовленої темпераментнимиособливостями по гипертимному, дистимному й емотивної типам. Ймовірно, щозазначені особистісні типи привертають до захворювання ХП. Однак такий висновоквимагає подальшого підтвердження шляхом проведення порівняльного вивченняпреморбідних особистісних особливостей хворих ХП, а так само їх зіставлення зрезультатами обстеження здорових осіб.

Таким чином, облік лікарями загальної практики особистісних особливостей погипертимному, емотивного, збудливому і дистимному типам у хворих ХП дозволитьоптимальним чином налагодити продуктивний контакт і настроїти активнувзаємодія з хворим, ввести в терапевтичну програму методики,стабілізуючі психічний стан пацієнта (призначення транквілізаторів,препаратів літію, заспокійливих засобів), розробити індивідуальніпрофілактичні програми, спрямовані на запобігання рецидивівзахворювання.


...


2 (0,15047)