Медичні статті » Стоматологія » Норма зубощелепної системи. Класифікація Енгл


Норма має багато перехідних форм, з яких деякі стоять на кордоні з аномаліями. Важко провести різку межу між крайніми числами варіаційного ряду, службовцями крайніми варіантами норми, і початковій стадії аномалії прикусу. Цим пояснюєтьсятруднощі точної характеристики прикусів точки зору анатомічної норми. Отже, ділити прикуси на нормальні і ненормальні недоцільно, а потрібно покласти в основу їх розподілу ознака не морфологічної норми, а повноцінність функції.
Прикуси повинні бути розділені на фізіологічні і патологічні.

До фізіологічних прикусу, Як уже сказано, відносяться ті, яківідрізняються, незважаючи на вариабильность морфологічних особливостей, повноцінної функцією. До патологічних відносяться прикуси, що відрізняються порушенням функцій. Звичайно, повноцінна функція можлива при наявності відносної гармонії між морфологією і функцією. Така відносна гармонія виробилася у людини в процесі його видового та індивідуального пристосування до умов зовнішнього середовища, в тому числі і до соціальних чинників, незмінно чинним на людський організм.


Класифікація Енгл.

Першу спробу дати науково обгрунтовану класифікацію патологічних прикусів зробив Енгла в 1889 р. Він спробував укласти все різноманіття відхилень прикусу від норми в трьох класах. В основу своєї класифікації Енгла поклав взаємини між 6-ми зубами, які він називає «ключем оклюзії». Енгла виходить з думки, що місце розташування верхнього 6-го зуба постійно і воно завждивідповідає локалізації crista zygomatica. Верхній 6-й зуб є, по Енгл, punctum fixum. Аномалії прикусу виникають тільки внаслідок ненормального розташування нижньої щелепи.

У нормі Мезио-щічний бугор верхнього 6-го зуба потрапляє в поперечну борозенку між щічними буграми нижнього 6-го зуба.

Перший клас, по Енгла,характеризується тим, що у фронтальному ділянці є відхилення від норми з точки зору як положення окремих зубів, так і всього фронтального відрізка зубного ряду. Що стосується співвідношення 6-х зубів, то в області цих зубів немає відхилення від норми: щелепи знаходяться, по Енгла, в «Мезио-дистальної гармонії».

До другого класу Енгла відносить зубні ряди, що характеризуються дистальним розташуванням нижніх 6-х зубів щодоверхніх, т. е. Мезио-щічний бугор верхнього 6-го при змиканні зубних рядів знаходиться попереду поперечної борозенки між щічними буграми нижнього 6-го зуба.

Другий клас, По Енгла, ще ділиться на два відділи. До першого відділу відноситься дистальне розташування нижньої щелепи, при якому передні верхні зуби нахилені допереду і розташовані веерообразно. До другого відділу відноситься дистальне розташування нижньої щелепи, при якому верхні фронтальні зуби нахилені назад, тобто розташовані опістогнатіческі, а також ускладнені глибоким прикусом. Аномалії в обох відділах можуть бути односторонніми або двосторонніми.

До третього класу відносяться зубні ряди, що відрізняються мезіальним зрушенням нижніх 6-х зубів відносно верхніх 6-х зубів. В аномаліях третього класу при змиканні зубних рядів Мезио-щічний бугор верхнього 6-го зуба знаходиться позаду поперечної борозенки між щічними буграми нижнього 6-го зуба. Аномалії третього класу теж можуть бути двосторонніми або однобічними.

Класифікація Енгл мала великий успіх в кінці XIX століття, бо вона внесла деякий порядок в плутанину, що існувала в діагностиці до Енгл. Однак вона страждає багатьма недоліками. Перший недолік полягає в тому, що верхні 6-е зуби не можуть служити, як пише Енгла, «точної науковою базою для вивчення аномалій прикусів», вони зовсім не мають постійного місцезнаходження. До того ж нормальне взаємовідношення між верхньою і нижньою щелепами, яке прийнято називати нейтральним, не завжди «забезпечує найкраще рівновагу особових контурів».

Оппенгейм своїми переконливими експериментальними даними ще за життя Енгл показав, що в особових кістках немає постійного взаємини, верб 1929р. сам Енгла відмовився від положення, що локалізація верхніх 6-х зубів постійна. Отже, 6-е зуби не є «ключем оклюзії».

Скоксбург демонстрував випадок, коли він розширював щелепи, керуючись концепцією Енгл про «Мезио-дистальної гармонії» між 6-ми зубами. Розширенням щелеп Скоксбург домігся не гармонії, а дисгармонії між новим положенням нижньої щелепи і щелепно-лицьовими кістками хворої дитини. Тому він, на вимогу батьків, змушений був видалити чотири премоляра і тільки після цієї симетричної екстракції домігся відповідності між щелепами і лицьовими кістками.

Другий недолік, На думку Скоксбурга, полягає в тому, що класифікація Енгл характеризує тільки аномалії, розташовані в Мезио-дистальному напрямку. Що стосується аномалій прикусу, розташованих у вертикальному і трансверзальном напрямках, то ці аномалії неотражени в класси фікації Енгл. Третій недолік класифікації Енгл той, що вона є анатомічної і характеризує тільки морфологічні відхилення, але не враховує функціональних розладів. Таким чином, класифікація Енгл не задовільна....


2 (0,33575)