Медичні статті » Акушерство, вагітність і пологи » Огляд публікацій іноземних авторів по веденню пологів у жінок з рубцем на матці | Акушерство, вагітність і пологи


Ільгісоніс Наталія Ігорівна
Лікар-ординатор НМХЦ ім. Пирогова

Метою даного літературного огляду була оцінка можливості ведення пологівчерез природні родові шляхи у жінок, у яких попередня вагітністьзакінчилася розродження за допомогою кесаревого розтину.

Для цього здійснювався пошук публікацій з використанням BMJ, Medline,HealthSTAR, Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Controlled TrialsRegister.

В огляд були включені великі ретроспективних дослідження[10; 11];проспективні когортного дослідження[4; 12; 13; 14].; Дослідження типувипадок-контроль[2; 3].

У когортних дослідженнях жінки з попереднім кесаревим розтином булирозділені на 2 групи: в одній з них проводилося вивчення результатів пологів приведенні їх через природні родові шляхи, в іншій - наслідки кесаревого розтину. 

У знайдених публікаціях авторів насамперед цікавили наступні показники:абсолютний ризиксимптоматичного розриву матки, материнська і перинатальнасмертність, частота гістеректомія, вироблених внаслідок розриву матки,результати родостимуляции та ін при веденні пологів через природні родові шляхипісля попереднього кесарева перетину.

Для отримання достовірних результатів використовувалися дослідження, в якихгрупи беруть участь жінок були порівнянні за багатьма параметрами (характеристикирубця на матці, достовірність та обгрунтованість розривуматки, кількістькесаревих розтинів, характер попереднього кесарева перетину, вид родостимуляциипро ін)[1].

Частота симптоматичного розриву матки в проспективних когортних дослідженняхколивалася від 0/1000[15]до 7.8/1000[12]. Після сумарної оцінки результатівпоказник частоти розриву матки склав 2.7 (від 0.73 до 4.73) на 1000[1].

За даними двох досліджень типу випадок-контроль[2; 3]використання окситоцинудля стимуляції родової діяльності в 2 - 4 рази підвищує ризик розриву матки.Однак цей результат не підтверджений в когортних або контрольованихдослідженнях. Результати проспективних когортних досліджень[4; 5; 6; 7; 8; 9]показали відсутність зв'язку підвищеного ризику розриву матки з використаннямокситоцину або простагландину для стимуляції родової діяльності.

Загальна частота ускладнень з боку матері як при веденні пологів черезприродні родові шляхи у жінок з рубцем на матці, так і при повторномукесаревому розтині статистично не відрізнялася[10; 13].

Перинатальна смертність статистично не відрізнялася як при консервативномуведенні пологів у жінок з рубцем на матці, так і при повторному кесаревому розтині [10; 13].

Серед жінок з неспроможністю рубця при наступній вагітності переважаютьті, у яких інтервал між кесаревим розтином і наступноювагітністюстановив менше 6 місяців (р = 0.02)[16]. У всіх випадках неспроможностірубця інтервал між кесаревим розтином і наступною вагітністю складавменше 6 місяців (р = 0.06). Тривалість інтервалу між попереднімкесаревим розтином і наступними родами обернено пропорційна ймовірностірозриву матки по рубцю в пологах[16].

Результати проведеного огляду публікацій:

При веденні пологів черезприродні родові шляхи при наявності рубця на матцічастота розриву матки підвищується в 2.7 раз на 1000 випадків (коефіцієнтдостовірності 95%, довірчий інтервал від 0.73 до 4.73) в порівнянні зповторним кесаревим розтином.

Не сталося жодної смерті матері в результаті розриву матки.

При веденні пологів через природні родові шляхи показник перинатальноїсмерті плода в результаті розриву матки по рубцю склав 1.4 (від 0 до 9.8) на10'000 однак загальний показник перинатальної загибелі плоду при веденні пологівчерез природні родові шляхи статистично не відрізняється від такого приповторному кесаревому розтині.

Частота гістеректомії внаслідок розриву матки по рубцю при веденні пологів черезприродні родові шляхи склала 3.4 (від 0 до 12.6) на 10'000 випадків.

Загальна частота ускладнень з боку матері як при веденні пологів черезприродні родові шляхи у жінок з рубцем на матці, так і при повторномукесаревому розтині статистично не відрізнялася.

Тривалість інтервалу між попереднім кесаревим розтином і наступнимиродами обернено пропорційна ймовірності розриву матки по рубцю в пологах; середжінок з неспроможністю рубця при наступній вагітності переважають ті, уяких інтервал між кесаревим розтином і наступною вагітністю складавменше 6 місяців.

Висновок: вивчені результати досліджень є неточними ісуперечливими; проведені дослідження показали, що для запобіганняодного випадку розриву матки необхідно виконати 370 (від 213 до 1370) елективнихкесаревих розтинів[1].

Список вивчених публікацій:

1. BMJ 2004; 329:19 (3 July)
Systematic review of the incidence and consequences of uterine rupture in womenwith previous caesarean section
Jeanne-Marie Guise, assistant professor1 Marian S McDonagh, assistantprofessor2 Patricia Osterweil, research assistant2 Peggy Nygren, seniorresearch associate2 Benjamin KS Chan, senior research associate2 Mark Helfand,director2
Department of Obstetrics and Gynecology, Oregon Health & Science University,UHN-50 3181 SW Sam Jackson Park Road, Portland, OR 97239-3098 USA,Evidence-based Practice Center, Oregon Health & Science University

2. Connolly GA, Razak ARA, Conroy R, Harrison RFH, McKenna PF. A five yearreview of scar dehiscence in the Rotunda Hospital Dublin. Irish Med J 2001; 94:176-8

3. Leung AS, Farmer RM, Leung EK, Medearis AL, Paul RH. Risk factors associatedwith uterine rupture during trial of labor after cesarean delivery: acase-control study. Am J Obstet Gynecol 1993; 168: 1358-63

4. Cowan RK, Kinch RA, Ellis B, Anderson R. Trial of labor following cesareandelivery. Obstet Gynecol 1994; 83: 933-6

5. Paul RH, Phelan JP, Yeh SY. Trial of labor in the patient with a priorcesarean birth. Am J Obstet Gynecol 1985; 151: 297-304 2222 2283. 
6. Stovall TG, Shaver DC, Solomon SK, Anderson GD. Trial of labor in previouscesarean section patients, excluding classical cesarean sections. Obstet Gynecol1987; 70: 713-7

7. Blanchette H, Blanchette M, McCabe J, Vincent S. Is vaginal birth aftercesarean safe? Experience at a community hospital. Am J Obstet Gynecol 2001; 184:1478-87

8. Flamm BL, Goings JR, Fuelberth NJ, Fischermann E, Jones C, Hersh E. Oxytocinduring labor after previous cesarean section: results of a multicenter study.Obstet Gynecol 1987; 70: 709-12 2222 2283. 
9. Flamm BL, Anton D, Goings JR, Newman J. Prostaglandin E2 for cervicalripening: a multicenter study of patients with prior cesarean delivery. Am JPerinatol 1997; 14: 157-60 2222 2283. 
10. McMahon MJ, Luther ER, Bowes WA, Olshan AF. Comparison of a trial of laborwith an elective second cesarean section. N Engl J Med 1996; 335: 689-95 2222 2283. 
11. Smith GCS, Pell JP, Cameron AD, Dobbie R. Risk of perinatal death associatedwith labor after previous cesarean delivery in uncomplicated term pregnancies.JAMA 2002; 287: 2684-90

12. Flamm BL, Goings JR, Liu Y, Wolde-Tsadik G. Elective repeat cesareandelivery versus trial of labor: a prospective multicenter study. Obstet Gynecol1994; 83: 927-32 2222 2283. 
13. Flamm BL, Newman LA, Thomas SJ, Fallon D, Yoshida MM. Vaginal birth aftercesarean delivery: results of a 5-year multicenter collaborative study. ObstetGynecol 1990; 76: 750-4

14. Blanchette H, Blanchette M, McCabe J, Vincent S. Is vaginal birth aftercesarean safe? Experience at a community hospital. Am J Obstet Gynecol 2001; 184:1478-87

15. Meier PR, Porreco RP. Trial of labor following cesarean section: a two-yearexperience. Am J Obstet Gynecol 1982; 144: 671-8

16. Esposito MA, Menihan CA, Malee MP. Association of interpregnancy intervalwith uterine scar failure in labor: a case-control study. Am J Obstet Gynecol;2000 Nov; 183 (5) :1180-3.

  


...


2 (0,24721)