Головна » Акушерство, вагітність і пологи » Ультразвукове дослідження (УЗД) під час вагітності. Кольорове допплерівське картування (КДК). Біофізичний профіль плода (БФПП)


Справжню революцію в акушерстві справило широке впровадження в практику ультразвукового дослідження (УЗД). Нешкідливість і доступність, висока інформативність методу роблять УЗД незамінним при обстеженні вагітних, УЗД є єдиним неінвазивним методом оцінки стану плода при різних видах акушерської патології, особливо в ранні терміни вагітності. УЗД дозволяє встановити наявність вагітності, в тому числі багатоплідної (25-3 тижні), діагностувати деякі вроджені вади розвитку плода, стежити за його зростанням і розвитком, станом плаценти, кількістю навколоплідних вод.

Великі діагностичні можливості відкрило використання в акушерстві доплерометричного дослідження кровотоку в системі мати-плацента-плід. Важливим етапом у розвитку ехографії в акушерстві стало використання кольорового допплерівського картування (КДК). Воно дозволяє візуалізувати та ідентифікувати найдрібніші судини, в тому числі мікроніркуляторного русла, і тим самим відкриває нові перспективи для ранньої діагностики акушерських ускладнень, пов'язаних з формуванням плацентарної недостатності. Слід підкреслити ще одне важливе значення застосування УЗД при проведенні інвазивних процедур - під контролем УЗД здійснюють корцоцентез для взяття крові плода і внутрішньоутробних гемотрансфузій; амніоцентез; біопсію хоріона; шунтування при обструкції сечовивідних шляхів і гідроцефалії у плода; дренаж кістозних утворень, асциту або плеврального випоту у плода.

Широке використання в оцінці внутрішньоутробного стану отримав біофізичний профіль плода (БФПП), Заснований на даних УЗД та реєстрації серцевої діяльності плода, що включає оцінку 6 параметрів: Даних нестрессового тесту - НСТ, дихальних рухів плода - ДДП, рухової активності - ТАК, тонусу - Т плода, об'єму навколоплідних вод - ООВ, ступеня зрілості плаценти - СЗП.

За допомогою УЗД головного мозку ( Нейросонографії ) І доплерометричного дослідження кровотоку в церебральних судинах у новонародженого стало можливим раннє виявлення вад розвитку головного мозку, внутрішньочерепних крововиливів різної локалізації, трансформації шлуночкової системи, набряку головного мозку та ін...


1 (0,00563)