Головна » Акушерство, вагітність і пологи » Фізіологічна проба із затримкою дихання на вдиху і видиху. Допплерометричне дослідження кровотоку в системі мати-плацента-плід. Дослідження кровотоку плода


Фізіологічна проба із затримкою дихання на вдиху і видиху. При нормально протікає вагітності затримка дихання на вдиху викликає уражень, на видиху-підвищення ЧСС. При внутрішньоутробної гіпоксії плода під час проведення проб спостерігаються парадоксальні реакції або відсутність змін ЧСС плода.

Допплерометричне дослідження кровотоку в системі мати-плацента-плід є високо інформативним неінвазивним методом дослідження.

Плацента на передній стінці матки.

При аналізі кривих швидкостей кровотоку основне значення має не абсолютна їх величина, а співвідношення між швидкістю кровотоку в різні фази серцевого циклу. Найбільш часто використовують величину відносини швидкості кровотоку в систоле до цього показника в діастолі. Крім того, обчислюють пульсаційний індекс та індекс резистентності. Для кожної посудини існують характерні криві швидкостей кровотоку. Найбільшу практичну значущість під час вагітності має дослідження кровотоку в матковій артерії і в артерії пуповини. Величина відносини швидкості кровотоку в систоле до швидкості в діастолі в артерії пуповини вважається ненормальним, якщо вона перевищує 95-й перцентиль для гестапіонпого терміну, а також при відсутності пли зворотному діастолічному кровотоці. Висока резистентність в артерії пуповини обумовлена поганою васкулярпзаціей плацентарних ворсин.

Перинатальна смертність при зворотному кровотоці становить 33% о, при відсутності кровотоку - близько 10% »(Zelop CMetal., 1996).

Вельми важливим є дослідження кровотоку в середній мозковій артерії плода. Вважають, що величина його ставлення до швидкості кровотоку в пуповннной артерії відображає стан плода.

Важливе значення в акушерській практиці має допплероехокардіографія, Особливо при діагностиці вроджених вад серця.

Новітнім методом, заснованим на ефекті Допплера, є кольорове допплерівське картування, Яке дозволяє діагностувати судинну патологію в плаценті, в матці і у плода....


1 (0,00189)