Головна » Сексологія » Російська Віагра без побічних ефектів


Група дослідників з НДІ фармакології РАМН розробили більшебезпечне, ніж віагра, але не менш ефективний засіб для підвищення статевої активності, ефективності зачаття і зниження еректильної дисфункції. Їх новий препарат не володіє тими негативними побічними ефектами, властивими віагри.
Порушення статевої функції, зокрема ерекції (еректильна дисфункція), є широко поширеним розладом у чоловіків різного віку.

За даними статистики це розлад зустрічається більш ніж у 100 млн. чоловіків у світі. Воно може бути викликано операціями, різними захворюваннями і психогенними факторами. Найбільш часто патогенез дисфункції визначають змішані і психогенні розлади, причинами яких є наслідки стресів, невротичних і неврозоподібних станів. В останні роки у зв'язку з несприятливим впливом навколишнього середовища спостерігається зниження числа ефективних зачать, щоявляє собою серйозну медико-соціальну проблему.

В даний час при лікуванні ослабленої статевої функції використовується препарат віагра (силденафіл цитрат, фірми Pfizer Inc., Нью-Йорк, США), який є найбільш широко застосовуваним засобом при пероральному прийомі. Однак для прояву сприятливого фармакологічного ефекту віагри необхідна сексуальна мотивація. Аджевіагра володіє значними побічними ефектами і викликає велике число ускладнень: головний біль, 

припливи, запаморочення, диспепсія, закладеність носа, порушення колірного зору, посилене сприйняття світла і порушеннячіткості зору, погіршення якості сперми, що знижує її здатність до запліднення.

Віагру рекомендують застосовувати з обережністю у хворих із захворюваннями, що супроводжуються кровоточивістю, при виразковій хворобі, при захворюваннях печінки і нирок. Віагра має судинорозширювальну дію, викликає зниження тиску, посилює гіпотензивну дію нітратів і тому препарат слід застосовувати зобачністю у хворих з артеріальною гіпо-та гіпертензію. Описані випадки смерті від гострої серцевої недостатності у пацієнтів, які застосовували віагру. Всі ці побічні ефекти значно обмежують застосування віагри.

Інші ж способи лікування порушень ерекції, такі як, ін'єкції фентоламіну в кавернозні тіла, важко здійсненні і небезпечні для здоров'я.
Група дослідників з
НДІ фармакології РАМН
: Середенін Сергій Борисович, Вороніна Тетяна Олександрівна, Лихошерст Аркадій Михайлович і Молодавкін Геннадій Матвійович знайшли більш безпечне, але не менш ефективний засіб для підвищення статевої активності, ефективності зачаття і зниження еректильної дисфункції.
Їх препарат заснований на з'єднаннях гідросукціната1234-тетрагідропірроло-[1,2-а]-Піразин, що володіє транквилизирующим дією.
Крім транквілізуючі, це з'єднання має антиамнестична, протигіпоксією, антіагрессівним і антидепресивну дію.
Його можна використовувати для підвищення статевої функції, ефективності зачаття, корекції еректильної дисфункції. Такі особливості цього препарату раніше не вивчалися і не буливідомі.

Вчені з'ясували нові можливості препарату в процесі вивчення впливу різних хімічних сполук на статеву поведінку самців і самок білих щурів. Дослідження проводилися на білих безпородних щурах-самцях віку 2-25 місяця і масою 220-250 г і самках віку 2-25 місяця і масою 220-240. Досліди здійснювали у вечірній час з 21 до 23 годин при температурі навколишньогосередовища 23. ° С, при звичайному електричному освітленні кімнати. В експеримент відбирали нормально ціклірующіх самок в стадії проеструса або Еструс. Самців за 2:00 до спаровування розсаджували по одному в клітку. Самок розсаджували по одн 

ой в клітку за 10-20 хвилин до підсадки їх до самців. Час спостереження становило 30 хвилин. Статеву поведінку самців і самок в парі оцінювали за загальноприйнятими показниками.

У самців реєстрували різні типи садок. 1. Проста садка - наближення самця до самки і схоплювання передніми лапками її боків. 2. Садка з притисканням - проста садка, доповнена тазовимторканням задніми кінцівками самця задній нижній частині тіла самки. 3. Садка з інтроміссіей - садка з притисканням, доповнена енергійними притискання тазової частини тіла самця при швидкому вспригіваніі, що закінчується при успіху введенням пеніса в піхву.

У самок оцінювалася наявність лордозной реакції-поза підставляння, яка характеризується вигином хребта назад з підняттям голови,опущенням грудної частини тіла і підведення крижів і підстави хвоста. Характер лордозной реакції у відповідь на відповідну поведінку самця оцінювався в балах: 0 - відсутність лордозной реакції, + слабо виражена лордозная реакція і + + добре виражена лордозная реакція. Крім того, фіксувалася тривалість лордозной реакції з реєстрації часу перебування самки в позі підставляння. При відсутності лордозной реакції у самки на 2-3 прості садки самця, самку замінювали.
Препарат вводили самцям внутрішньочеревно в дозах 5 і 10 мг /кг за 40 хвилин до приміщення його в клітку до самки.

Дослідниками було встановлено, що цей препарат значно посилював еректильну функцію самців істотно і статистично достовірно збільшуючи основні показники цього процесу - число садок з притисканням і, особливо, садок зінтроміссіей. Так, в дозі 5 мг /кг препарат збільшувало число садок з притискання більш ніж в 2 рази. У порівняння з контрольними тваринами, у яких за 30-ти хвилинний період спостереження майже не відзначалося садок з інтроміссіей, препарат в дозі 10 мг /кг викликало не тільки їх поява, але і їх значна кількість (в середньому 83 садки за 30 хвилин ), більшість з яких закінчувалося введенням пеніса в піхву.
В ході контрольної перевірки дії препарату вчені провели вивчення його впливу на рівень домінантних летальних мутацій, ефективність зачаття і кількість ембріонів. Це дослідження проводили на мишах гібридах F1 у віці 8-10 тижнів, масою 21-23 грама. Вибір тварин, дози, шляху введення препарату і інші параметри експерименту були регламентовані Методичними рекомендаціями Фармакологічного комітету Міністерства охорони здоров'я РФ.

Препарат вводили per os, однократно в дозі 10 мг /кг самцям мишей. В ході експерименту оцінювали вплив препарату на рівні спаровувань, кількість живих і мертвих ембріонів, по співвідношенню яких судили про ембріональної смертності, спричиненої генетичними змінами в статевих клітинах, що знаходяться на стадіях зрілих сперматозоїдів, ранніх, середніх і пізніх сперматид.

Після першого тижня спарювання у дослідній групі, самці в якій отримали препарат, було виявлено 90% вагітних самок проти 55% в контролі (без препарату), після другого тижня - 95% і 65%, після третьої 80% і 50%, відповідно. Порівняння отриманих результатів дозволило зробити висновок, що рівень ефективних спаровувань статистично значимо вище в групі, що об'єднує самців, які отримали препарат.
Аналіз даних, що характеризують кількість ембріонів в контрольній і дослідній групах, дозволив встановити, що їх кількість у потомстві самців, які отримували препарат статистично значимо вище, ніж в контролі.

Аналіз ембріональної загибелі, отриманих після першого тижня схрещування тварин (стадія зрілих сперматозоїдів), виявив у контролі 8.8% мертвих ембріонів, в експериментальній серії (після введення препарату) - 54%. Дослідження мутагенності з'єднання на стадії пізніх та середніх сперматид виявило в контролі 58% мертвих ембріонів, в експерименті - 59%. В потомстві, отриманому після третього тижня спарювання тварин (стадія ранніх сперматид), рівень загибелі ембріонів склав у контролі 6.6%, в експерименті-6.4%. Статистичний аналіз даних, виконаний у відповідності з існуючими рекомендаціями Фармакологічного комітету МОЗ РФ (2000), не виявив статистично достовірного збільшення виходу домінантних летальних мутацій під дією препарату ні в одному варіанті експерименту, що свідчило про відсутність у препарату здібності пошкоджувати генетичні структури зародкових клітин.

І 

зучение гострої токсичності та можливих побічних ефектів препарату проводилося при його введенні внутрішньочеревно в дослідах на безпородних білих щурах самцях. Загибель тварин реєстрували через 24 години після введення препарату. Було встановлено, що речовина препарату, при внутрибрюшинном введенні високих доз (250 мг /кг), в 25 разів перевищують терапевтичні, не надає ні пригнічувала, ні стимулюючої дії на спонтанну рухову активність, не змінює координацію рухів, а отже не викликає запаморочення, не змінює орієнтовно-дослідницька поведінка тварин, ректальну температуру, корнеальна і піннеальний рефлекси, не викликає сонливості, диспептичних явищ, кровоточивості. На тлі з'єднання зберігається адекватність реагування тварин на провокуючі тест-стимули, не порушуються прості рефлекси.

Таким чином препарат не викликає побічних ефектів, властивих віагри. Проведені дослідження виявили виразну здатність препарату підвищувати еректильну функцію. Оскільки дія препарату на щурах і мишах показав свою високу ефективність, вчені сподіваються почати клінічні випробування і в міру їх успішного проведення - перейти до масового випуску препарату, який повністю замінить віагру.


...


1 (0,00288)