Головна » Стоматологія » Функціональне дослідження пародонту. Реопародонтографія


До функціональним методам дослідження стану тканин пародонта відносяться:
• Реопародонтографія.
• Лазерна допплерівська флоуметрія.
• Ультразвуковависокочастотна доплерографія.
• Ехоостеометрія.

Порушення мікроциркуляції в тканинах пародонту є одним з факторів патогенезу ВЗП. Численні дослідження, проведені останнім часом, показали, що зміни в судинах мікроциркуляторного русла при пародонтиті носять досить різноманітний характер. При цьому важливо відзначити, що в судинах можуть відбуватися як структурні, так іфункціональні зміни: порушується їх проникність, зменшується кількість функціонуючих капілярів, змінюються агрегаційні властивості крові, що призводять до зниження перфузії мікроциркуляторного русла кров'ю.

За даними А. І. Варшавського (1977), зміни всіх компонентів мікроциркуляторного русла ясен відбуваються одночасно. Ступінь же цих змін залежить від тривалості хронічного запального процесу. На структуру іфункцію мікроциркуляторного русла ясен і тканин пародонта можуть впливати різні фактори: функціональне навантаження, вазоактивні речовини, температурні подразники та ін Також в роботі ряду авторів були показані деякі закономірні зміни в судинах при пародонтиті в динаміці.

При захворюваннях пародонту в процес залучаються всі судини. Спостерігаються явища проліферації і набухання ендотелію, розшаруванняеластичних волокон, в результаті ендотелій судин стає проникним, виникає набряк ясен. Так, при пародонтиті легкого ступеня тяжкості просвіт артеріол і прекапілярів звужується. Відзначаються деякі склеротичні зміни, що виражаються в потовщенні і гіалінізаціі середньої оболонки судин, помірному склерозі інтими. Також відбувається запустеваніе окремих капілярів, явища стазу, венозного застою. Поряд з малозміненому судинами виявляються капіляри з необоротними змінами вїх структурі.

При середнього та тяжкого ступеня пародонтиту просвіт судин значно зменшується, зовнішній шар збільшується за рахунок розростання субстрату судинної стінки, деякі артеріоли облітеруючий. Крім того, наростає гіаліноз, фіброз прекапілярів і артеріол, що призводить до порушення окисно-відновного балансу, надалі - до гіпоксії, порушення метаболізмусудинної стінки за рахунок переважання склеротичних процесів. Спостерігаються зміни в базальній мембрані: вона реплікується, порушується її щільність на окремих ділянках, відбувається лізис волокон в околососудістий зоні.
Стан гемодинамічних процесів в пародонті об'єктивно відображають дані функціональних методів дослідження.

Реопародонтографія - Це метод оцінки функціонального стану судин тканин пародонту шляхом реєстрації пульсуючого в них потоку крові. Пульсовий об'єм крові залежить від функціонального стану регіонарних судин, а тонус судин - від артеріального тиску і місцевих факторів, наприклад від медіаторів запалення і жувального навантаження. Реопародонтографія дозволяє давати якісну і кількісну характеристику кровонаповнення тканин і стану тонусу регіонарних судин, виходячи з оцінки конфігурації пульсової кривої та її амплітудно-часових показників.

Для виявлення функціональних змін в системі кровопостачання пародонту проводять візуальний аналіз реограмм. З числових параметрів використовують реографічного індексу (РІ), який лінійно пов'язаний з амплітудою пульсових кривих і характеризує інтенсивність пульсового кровонаповнення досліджуваних тканин. Для оцінки тонусу судин даного регіону використовують індекс периферичного опору - ІПС та індекс еластичності стінок - ІЕ. В розрахункові показники входить також ПТС - показник тонусу судин, який заснований на вимірюванні часових відрізків пульсової кривої, що залежать від частоти пульсу.

Для проведення реографії використовують багатофункціональний програмно-апаратний комплекс «диаст», який призначений для реєстрації та автоматичної обробки реографічного кривих.

Даний комплекс працює в середовищі Windows 95 і має системне і прикладне програмне забезпечення, що дозволяє зчитувати з електродів реосігнали; здійснювати їх виведення на екран монітора комп'ютера, запам'ятовування та зберігання в пам'яті; розраховувати інформативні показники пульсових кривих і роздруковувати результати на принтері.

Електродний систему розташовують у порожнині рота таким чином, щоб досліджувана зона знаходилася між внутрішніми електродними майданчиками при нейтраполярной методикою реографії.
Метод дозволяє оцінити такі характеристики судин, як еластичність їх стінок, тонус, визначити ступінь їх пошкодження.

Індекс периферичного опору (ІПС): ІПС в нормі становить 80-90%.
Індекс еластичності (ІЕ): ІЕ в нормі становить 70-80%.
Реографической індекс (РІ) - показник кровонаповнення тканин пародонту. РІ в нормі становить 036 Ом....


1 (0,00179)