Медичні статті » Акушерство, вагітність і пологи » Трансректальне датчики УЗД. Доплеровське УЗД сканування


Трансректальне датчики призначені в основному для обстеження простати у чоловіків. Ці датчики містять один або два перетворювача (біплановою датчик). Для обстеження в сагітальній площині використовується лінійна грати або фазоване перетворювач. В біплановою датчику додається ще один перетворювач з полем огляду в напрямку осі датчика. У цьому випадку використовуються одноелементні перетворювач механічного сканування, конвексний грати або фазоване перетворювач.

Статичні датчики для біопсії замінені в даний час датчиками зі скануванням в «реальному часі», під наглядом яких здійснюється процедура взяття біопсійної проби, що дозволяє спостерігати рух голки через орган, пухлина або порожнину, заповнену рідиною.


Доплеровське УЗД сканування

Допплерівські сканери постійно вдосконалювали від відносно простих приладів з безперервно-хвильовим (CW, НВ) режимом і аудіовиходом до імпульсних систем, здатних працювати в режимі колірного картування потоку. Також модернізація стала можливою внаслідок появи щодо недорогих високошвидкісних процесорів. Самі принципи використання ефекту Допплера залишилися тими ж, але з'явилася можливість швидкої обробки та аналізу допплерівських сигналів.

Основні фізичні ефекти, Які супроводжують проходження ультразвуку через біологічні тканини, - це поглинання (зменшення енергії приблизно на 1 дБ /см МГц) і відображення. Ультразвук відбивається там, де в межах променя змінюється відносне акустичний опір. Якщо відбиває поверхня нерухома, то частота відбитої хвилі буде такою ж, як і у излученной хвилі. Якщо поверхня рухається, частота відбитої хвилі збільшується або зменшується щодо излученной хвилі на величину, пропорційну швидкості руху поверхні по відношенню до осі датчика.

Якщо ультразвуковий промінь перетинає кровоносну судину, відбувається розсіювання ультразвукової хвилі. При цьому менша частина ультразвукової енергії поглинається елементами крові, в основному еритроцитами, а більша частина відбивається ними в різних напрямках. Внаслідок руху еритроцитів, відображена від них хвиля має частотний зсув: величина і знак цього зсуву визначаються швидкістю руху еритроцитів. Якщо ультразвуковий промінь заповнює просвіт судини, то відбитий сигнал буде сумою луна-сигналів від окремих елементів з різними допплерівським зрушеннями частоти.

Різниця зрушень ч астоти обумовлено розходженням швидкостей руху еритроцитів, від нульової швидкості біля стінки судини до максимальної величини вздовж осі судини. В цьому випадку можна говорити про спектр швидкостей еритроцитів і відповідно про спектр допплерівських зрушень частоти.

Математично спектр допплерівських частот визначається в результаті перетворення Фур'є від сумарного відбитого сигналу. Цей спектр може мати складну форму внаслідок пульсації кровотоку, руху стінок посудини, а також зміни характеру кровотоку через дефекти судини. Патологічні зміни стінок судин, бляшки, стеноз або часткова оклюзія судини та інші відхилення від норми (наприклад, стеноз серцевих клапанів) викликають зміни у швидкості руху еритроцитів, які можуть бути виявлені за допомогою аналізу спектра частот луна-сигналів....


2 (0,27058)