Медичні статті » Імунологія » Тривалість існування мРНК антитіл. Вплив мРНК на синтез імуноглобулінів


Час життя мРНК в мієломних і нормальних лімфондних клітинах визначають або по кінетиці включення мітки в мРНК (Storb, 1973), або за часом синтезу імуноглобулінів після повного припинення синтезу мРНК під дією специфічних інгібіторів, найчастіше - актиноміцину D. Отримані дані дуже суперечливі. Так, час життя мРНК для мієломних імуноглобулінів, за даними різних авторів, коливається від 1-4 год (Namba, Hanaoka, 1969; Shutt, Krueger, 1972) до 12-14 год (Cowan, Milstein, 1974) і 89 годину (Storb, 1973).
Час життя Н-і L-мРНК в мієломних клітинах, очевидно, однаково.

Визначення часу життя мРНК в нормальних тканинах є ще більш складною справою, оскільки в силу гетерогенності системи в більшості випадків невідомо, до яких мРНК відносяться отримані величини. Між результатами різних авторів тут спостерігаються ще більші розбіжності, ніж у випадку мієломних мРНК. Мабуть, найбільш достовірними слід вважати дані, отримані при дослідженні дії актиноміцину D на синтез РНК безпосередньо в антителопродуцирующих клітинах мишачої селезінки (Neyer, Bus-sard, 1972).

У цих дослідах було підраховано, що час життя тотальних мРНК селезінки дорівнює приблизно 2:00 а час життя мРНК, що кодують синтез гемолізинів, - не менш 4:00. За деякими іншими даними, час життя мРНК у клітинах лімфовузлів імунізованих кролика і лімфоцитах людини одно 3-8 год (Ambrose, 1969; Lerner е. а., 1972). У той же час на підставі ауторадіографіческіх досліджень антителопродуцирующих клітин був зроблений висновок про відносну незалежності синтезу білків від синтезу РНК і про стабільність мРНК, що кодує синтез антитіл протягом часу, необхідного для перетворення плазмобластів в зрілу плазматичну клітину, тобто протягом 24 годину, а максимум - протягом місяця (Mitchell, Nossal, 1963; Miller, 1964).
Можна думати, що виділення індивідуальних мРНК дозволить внести ясність і в ці питання.


Вплив мРНК на синтез імуноглобулінів

Виникає питання, Якщо під дією мРНК в різних системах, в тому числі абсолютно сторонніх, таких, як ооцити жаби, ретикулоцити кролика, клітини Кребса, вдається індукувати синтез поліпептидних ланцюгів імуноглобулінів, то, можливо, аналогічний процес йде і в лімфоїдної тканини. Дійсно, «наведення» синтезу антитіл і мембранних імуноглобулінів в нормальних клітинах під дією імунної РНК описано рядом авторів, хоча є і дані протилежного характеру (Roelants, Goodman, 1969).

Ретельна перевірка імуногенних препаратів РНК виявила в них сліди антигену (Askonas, Rhodes, 1965; Gottlieb, 1968); крім того, було показано, що так звана імунна РНК існує і в нормальних клітинах і має молекулярну вагу значно менший, ніж необхідно іммуноглобуліновой мРНК. Однак у світлі останніх ідей про механізм впровадження мікронуклеотідних послідовностей в V-геіи (Wu, Kabat, 1970), ймовірно, можна припустити що ця низькомолекулярна РНК, легко з'єднується з антигеном і різко підсилює його нммуногеіность, і є «Гіперваріативна» мРНК.

Слід зазначити, що це припущення можна перевірити експериментально, виділивши різні імунні РНК і проаналізувавши в них послідовності нуклеотидів. Хоча більшості дослідників ці припущення здаються малоймовірними, виключити передачу мРНК від клітини до клітини, мабуть, не можна.

Передбачалася також і індукція освіти антитіл за допомогою ДНК (Pelc е. а., 1972). Побічно на користь передачі інформації за допомогою коротких відрізків ДНК свідчать недавно з'явилися дані про екскретнруемой лімфоїдними клітинами ДНК....


2 (0,30907)