Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/modules/show.full.php on line 292 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 64
Медичні статті » Педіатрія » Характер метаболічної терапії у дітей з ревматизмом | Педіатрія


Е. В. Прохоров, Л. Л. Челпан, А. В. Педенко, І. Є. Прохоров
Донецький державний медичний університетім. М. Горького

Будь-якому практикуючому лікарю і досліднику слід враховувати постулат J. Rotta, згідно з яким « ревматизм не зникне, поки циркулює стрептокок групи А, а людська популяція по ряду об'єктивних причин не може бути позбавлена від стрептокока ». Більше того, сьогодні існує реальна загроза зростання захворюваності ревматизмом як у зв'язку з очікуваним підйомом природних циклічних змін вірулентностімікроорганізму, так і з очевидним зневагою заходами первинної та вторинної профілактики.

Незважаючи на помітне зниження в останні десятиліття рівня захворюваності ревматизмом, вивчення його проблем залишається досить актуальним[1,2,6]. Досить складним є раннє розпізнавання захворювання, яке, з одного боку, пов'язано зі зміною характеру течії в бік переважання субклінічних, так званих малих форм хвороби, з іншого - втратоюнастороженості педіатрів до ревматизму[2].

Особливої актуальності набувають питання, спрямовані не тільки на підвищення якості ранньої діагностики ревматизму, а й на розробку адекватного патогенетичного лікування дітей та підлітків в гострому періоді хвороби, на попередження рецидивів захворювання і формування пороків серця.

Загальновідомо, що будь-який патологічний процес, в тому числі ревматичний, супроводжується різним ступенемгіпоксії, ішемії, активацією процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), яка в більшості випадків розглядається як вторинна по відношенню до енергодефіциту[9].

Мета цієї роботи - З'ясування характеру процесів ПОЛ та антиоксидантного захисту у дітей з ревматизмом в залежності від особливостей клінічних проявів і варіантів терапії, в тому числі метаболічної, з використанням карнітінсодержащего препарату Кардонат.

Методи дослідження

Під спостереженням в обласній дитячій клінічній лікарні перебувало 22 дітей (14 дівчаток та 8 хлопчиків у віці від 7 до 15 років). У обстежених хворих згідно з клініко-лабораторними та інструментальними даними переважала помірна ступінь активності ревматизму. Поряд із залученням до процесу серцево-судинної системи, найбільш часто спостерігалися ураження ЦНС у вигляді малої хореї у 11 дітей (500%).

Матеріали клініко-лабораторного обстеження хворих дітей зіставляли з показниками, що характеризують стан оксидантної та антиоксидантної систем. Зокрема, вивчено концентрація в крові дієнових кон'югат (ДК) і малонового діальдегіду (МДА), відсоток перекисного гемолізу еритроцитів (ПГЕ), загальна антиоксидантна активність (ОАА), вміст вітаміну Е, активність каталази та супероксиддисмутази (СОД)[5,11,12].

Дані дослідження порівнювали зматеріалами клініко-лабораторного спостереження, особливостями ураження серця, ЦНС, суглобів та інших органів, характером використовуваної, в тому числі метаболічної, антиоксидантної терапії.

Результати вивчення біохімічних показників, що характеризують стан ПОЛ та антиоксидантного захисту (АОЗ), представлені втабліце.

Як видно з таблиці, при вступі у дітей спостерігалися виразні ознаки надмірної активації процесів ПОЛ і депресії факторівАОЗ. У всіх обстежених пацієнтів до початку терапії мало місце достовірне підвищення, в порівнянні з контрольною групою, вмісту ДК гідроперекисів ліпідів (386 ± 011 ум. Од) і концентрації МДА (1186 ± 136 ум. Од.). Наростання при ревматичної атаці вмісту в сироватці крові ДК і МДА супроводжувалося помітною тенденцією (р> 005) до підвищення рівня ПГЕ (1158 ± 048%), який певною мірою характеризує співвідношення концентрацій продуктів ПОЛ і антиоксидантів[3]. В цьомуплані слід підкреслити зареєстроване у дітей в цьому періоді хвороби знижене майже в два рази зміст природного антиоксиданту a-токоферолу (316 ± 16 мкмоль /л), який, вступаючи в реакцію з супероксідрадікаламі, оберігає ненасичені жирні кислоти від переокислення з утворенням стабільних комплексів з фосфоліпідами клітинних мембран[7]. Подібна тенденція встановлена і щодо показників, що характеризують активність каталази, СОД і ОАА.

Результати дослідження
Комплекс лікувальних заходів у дітей з ревматизмом визначався характером і тяжкістю кардіальних і внесердечних проявів, ступенем активності процесу. Лікування дітей з ревматизмом включало: режим, дієтотерапію, призначення антибактеріальних («захищені» амінопеніцилінів, «нові» макроліди, цефалоспорини І-ІІ генерації), гіпосенсибілізуючих коштів, одного з нестероїдних протизапальних засобів, а при високому ступеніактивності і тяжкості клінічних проявів - преднізолон. Як відомо, важливе місце в лікуванні ревматизму займають кошти, які надають регулюючу дію на обмінні процеси в організмі, які нормалізують метаболічні розлади у серцевому м'язі[9].

З метою корекції виявлених порушень у системі ПОЛ-АОЗ у обстежених хворих з групи препаратів, що мають метаболічним, антиоксидантною дією, нами використаний вітчизняний препаратКардонат («Сперко», Україна), до складу якого входять L-карнітин, лізину гідрохлорид, а також коферменти вітамінів: В1 (кокарбоксилаза), В6 (піридоксаль-5-фосфат), В12 (кобамамід). Подібна комбінація представляється досить істотною і важливою, так як складові препарату приймають участь в процесах асиміляції (лізин), окислювальному декарбоксилюванні кетокислот, вуглеводному метаболізмі, в тому числі в серцевому м'язі, покращуючи енергозабезпечення скоротливої функції міокарда(Кокарбоксилаза), в реакціях трансформування амінокислот, збільшуючи вміст АТФ в тканинах, включаючи серце, нормалізують функції нервової системи (піридоксальфосфат), мають ліпотопним дією (кобамамід). Згідно з рекомендаціями Європейського кардіологічного товариства (2000), Карнітин як важливий компонент з анаболічним дією використовується для кардіопротекції при феноменах ішемії[9].

Дослідженнями останніх років встановлено, що Кардонат, володіючивираженим антиоксидантну дію, що пов'язане зі стимулюючим впливом на ферменти АОЗ, усуває порушення мікроциркуляції, нормалізує окислювально-відновні процеси в тканинах, дозволяє істотно поліпшити ендотелійзалежну вазодилатацію та зменшити вираженість кардіальних симптомів у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця[8]. За даними Е. П. Свіщенко і Г. І. Лисенко[10], Кардонат знижує вміст тригліцеридів в крові і покращує функціональний стан міокарда, послідовно усуваючи ознаки його діастолічної дисфункції у пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Не можна не враховувати також і встановлену В. А. Гуселем та І. В. Маркової[4]ефективність Карнітину при токсичних кардіопатія.

При використанні в комплексі лікування дітей з ревматизмом комбінованого препарату Кардонат відзначена більш виражена, порівняно з дітьми, які отримували тільки традиційне лікування, позитивна динаміка, пов'язана, насамперед, із зворотним розвитком кардіальної та неврологічної симптоматики. Поряд з позитивною клінічною динамікою, нормалізувалися показники активності ревмопроцесса, усунувся дисбаланс у системі ПОЛ-АОЗ (про що свідчать матеріалитабліци), покращилися скорочувальна (за даними ЕКГ, ЕХО-КГ тощо) і трофічна функції міокарда.

Висновки

Таким чином, виконане дослідження дозволяє зробити наступні висновки.

 • Активна фаза ревматизму супроводжується інтенсифікацією процесів перекисного окиснення ліпідів і депресією факторів антиоксидантної системи, що можна розцінювати як одну з причин розвитку мембранодестабілізірующіх процесів в організмі хворої дитини.
 • Закономірно виявляється у дітей в активній фазі ревматичного процесу дисбаланс оксидантної та антиоксидантної захисту визначає доцільність лікарської корекції подібних розладів.
 • Медикаментозна корекція виявлених порушень з використанням сучасного метаболічного, антиоксидантної, карнітінсодержащего препарату з широким спектром біохімічної та терапевтичної активності - Кардонату - сприяє не тільки нормалізації процесів перекисного окиснення ліпідів і стану факторів антиоксидантного захисту, а й покращують функціональний стан серцево-судинної і центральної нервової систем.

Література

 1. Волосовець О.П. Проблеми та перспективи дітячої кардіоревматологічної служби України //педіатрія, акушерство та гінекологія, 1999 № 4 с. 77.
 2. Воронцов І.М. Ревматизм у дітей: старе і нове //Медицина сьогодні, 2003 № 6-7 с. 18-19.
 3. Генералів С.І., Мареева Г.Е., Селивестров О.Е. Лікування хронічної гіпоксії матері та плоду у вагітних із серцево-судинною патологією //Педіатрія, акушерство та гінекологія, 1989 № 4 с. 39-42.
 4. Гусель В.А., Маркова І.В. Довідник педіатра з клінічної фармакології. М., Медицина, 1989 с. 15-22.
 5. Комаров Ф.І., Коровкін Б.Ф., Меньшов В.В. Біохімічні дослідження в клініці. М., Медицина, 1981 с. 133-143.
 6. Костюріна Г.Н. Сучасне протягом ревматизму у дітей //Лікарська практика, 1997 № 2 с. 28-31.
 7. Лаптєва Н.М., Архіреева В.А., Юр'єва Е.А., Вялкова А.А. Стан перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи при запальних захворюваннях сечової системи у дітей //Питання охорони материнства і дитинства, 1988 № 6 с. 73.
 8. Лутай М.І., Слободській В.А. Кардонат покращує функцію ендотелію у пацієнтів з хронічною ішемічною хвороби серця //Український медичний часопис, 2003 № 4 с. 81-84.
 9. Метаболічна терапія в клініці внутрішніх хвороб //Метод. рекомендації (під ред. В.К. Серновой), 2003 20 с.
 10. Свіщенко Є.П., Лисенко Г.І. Клінічна характеристика Кардонату у хворих на гіпертонічну хворобу //Український медичний часопис, 2003 № 3 с. 31-35.
 11. Сталева І.Д. Метод визначення дієнової кон'югації ненасичених жирних кислот //Сучасні методи в біохімії, М., Медицина, 1977 с. 63-64.
 12. Строєв Є.А., Маркова В.Г. Практикум з біологічної хімії. М., Вища школа, 1986 231 с.

Стаття опублікована на сайті ://medolina.ru /...


2 (0,36561)