Медичні статті » Акушерство, вагітність і пологи » Можливості застосування БЕТАДИН в комплексному лікуванні кондилом геніталій, що викликаються папіломавірусною інфекцією | Акушерство, вагітність і пологи


Професор І.О. Маринчині
Новосибірська державна медична академія, Новосибірськ,

К.м.н. Е.Н. Шинельових

Міська клінічна лікарня № 34 Новосибірськ
Одним з найбільш часто зустрічаються захворювань, що передаються статевим шляхом, є папіломавірусна інфекція геніталій, збудником якої є вірус папіломи людини (ВПЛ)[1,2]. Питанням діагностики та лікування даної патології присвячено багато публікацій, в яких відзначена висока контагіозність, тенденція до зростання частоти зустрічальності ВПЛ і здатність ініціювати злоякісні процеси нижніх відділів статевих шляхів жінки[3]. Незважаючи на безліч запропонованих локальних методів лікування, залишається високою частота рецидивування патологічного процесу, що диктує необхідність пошуку лікарських засобів, що підвищуютьефективність лікування[4]. Найбільш типові прояви папіломавірусної інфекції діляться на екзофітні, до яких відносяться загострені кондиломи , І ендофітні, до яких належать плоскі, інвертують кондиломи. Генітальні кондиломи розташовуються на слизовій малих статевих губ, піхви, шийки матки, устя уретри[5]. Пацієнтки з даною патологією входять до групи ризику по виникненню ускладнень перебігу вагітності, пологів, вад розвитку плоду іплаценти, ускладнень після малих гінекологічних операцій[6].

Сучасні принципи лікування кондилом полягають у локальному видаленні зміненої слизової, лікуванні супутніх захворювань та попередження рецидивів (иммунокорригирующая терапія, неспецифічна противірусна терапія). Основним принципом лікування є локальне видалення кондилом , Найбільшдоступна хімічна коагуляція солкодермом. Враховуючи те, що після відторгнення струпа утворюється дефект слизової, створюються умови для приєднання бактеріальної інфекції, тому обгрунтований пошук лікарських засобів, що дозволяють запобігти дане ускладнення і скоротити частоту рецидивів. Особливої уваги для вирішення поставленого завдання заслуговує препарат Бетадин ( EGIS , Угорщина), який, будучи антисептиком широкого спектрадії, володіє і противірусним ефектом для вирішення проблем папіломавірусної інфекції, і бактерицидну дію для попередження приєднання бактеріальної інфекції.

Біологічно активна речовина препарату полівінілпіролідон йоду, вільний йод якого вступає в реакцію з SH і OH групами амінокислот (окисне ушкодження), що змінює структуру білків вірусів, грибів, цитоплазматичних мембран бактерій[7].

Метоюцієї роботи було вивчення ефективності БЕТАДИН в комплексному лікуванні папіломавірусної ураження слизової піхви і шийки матки.

Матеріал і методи дослідження

У дослідження включено 27 жінок у віці від 16 до 35 років (середній вік склав 233 28 років), з верифікованої папіломавірусної інфекцією (на підставі клінічних та лабораторних досліджень). Тривалістьзахворювання коливалася від 1 до 6 місяців. Всім хворим проведена локальна деструкція кондилом солкодермом. Залежно від ведення періоду після деструкції хворі були розділені на дві групи. У першу групу ввійшли 15 жінок з кондиломами, які використовували свічки Бетадин по 1 свічці протягом 14 днів після деструкції. Друга група складалася з 12 жінок з кондиломами геніталій, які не використали свічки Бетадин після деструкції. Результати проведеноїтерапії оцінювали на підставі клінічної картини, даних цитологічного, гістологічного дослідження і методів ДНКПЦР діагностики. Всім хворим проводили мікроскопію мазків, пофарбованих за Грамом. Критичний рівень значимості при перевірці статистичних гіпотез у даному дослідженні приймався рівним 005.

Результати дослідження

Вірус папіломи людини, потрапляючи в організм жінки, не завжди відразупризводить до розвитку захворювання, це відбувається при наявності певних чинників. Певні труднощі в діагностиці викликає можливість спонтанної регресії або рецидивування клінічних ознак, що пов'язано з особливостями мікро-і макроорганізму.

Серед скарг при папіломавірусної інфекції печіння зустрічалося в 815% випадків, свербіж в 667%, білі в 926% випадків. При мікробіологічному обстеженні моноінфекція спостерігалася в 3 випадках (111%), в більшості ж випадків була діагностована змішана бактеріальновірусная інфекція: ВПЛ у поєднанні з Mobiluncus spp. (185%), в поєднанні з Bacteroides spp. (333%), в поєднанні з Gardnerella vaginalis (371%).

Критеріями излеченности були відсутність клінічних проявів, нормалізація кольпоскопічне картини та кількості лейкоцитів в мазках за Грамом, відсутність ознак папіломавірусної інфекції у цитологічних мазках, негативні аналізи ДНКПЦР на ВПЛ. На підставі аналізу клінічних даних встановлено, що зменшення печіння, свербіння, кількості білей до 5м діб зазначалося в першій групі у 733% пацієнток, у другій групі у 417% пацієнток. До 7м добі лікування відзначалося відсутність клінічних симптомів у всіх пацієнток першої групи та у 667% пацієнток другої групи. При кольпоскопії в динаміці відзначена нормалізація кольпоскопічне картини до 73 19 м добі у пацієнтів першої групи і до 101 20 м добі у пацієнток другої групи, причому до 5м діб у 416% пацієнток другої групи було констатовано приєднання бактеріальної інфекції (поява гнійного нальоту на дефектах слизової), чого не спостерігалося у пацієнток першої групи. Динамічне зниження кількості лейкоцитів в мазках за Грамом відбувалося до 6м діб у 667% пацієнток першої групи та у 333% пацієнток другої групи, а нормалізація кількості лейкоцитів до 8м діб лікування у всіх пацієнток першої групи і у 583% пацієнток другої групи. Непрямі ознаки папіломавірусної патології цитологічних в першій групі зникали до 82 16 м добі (р <0,05), во второй группе к 11,6ア1,9м суткам (р<0,05). При анализе отдаленных результатов лечения на протяжении 6 месяцев у пациенток первой группы рецидивирования папилломавирусной инфекции не наблюдалось, тогда как у 16,7% пациенток второй группы были констатированы рецидивы кондилом. Сопоставление клинических и лабораторных данных обеих групп показало, что в группе больных с местным применением свечей Бетадин после обработки кондилом солкодермом репаративные процессы протекали быстрее, не осложнялись присоединением бактериальной инфекции, и папилломавирусная инфекция не рецидивировала, в отличие от второй группы больных (без применения Бетадина). Независимо от терапии показатели клинического излечения всегда опережали нормализацию кольпоскопической картины, микроскопических и цитологических показателей мазков.

Обговорення

Таким чином, отримані дані підтверджують, що Застосування БЕТАДИН після обробки кондилом солкодермом підвищує ефективність лікування, знижує частоту приєднання бактеріальної інфекції, а також частоту рецидивування папіломавірусної інфекції слизової піхви і шийки матки. Тому пацієнткам з кондиломами геніталій доцільно проводити терапію, що включає Бетадин і солкодерм, яка є раціональною і економічно виправданою. Випадків непереносимості препарату Бетадин в ході дослідження не зареєстровано.

Враховуючи, що після відторгнення струпа від оброблених солкодермом кондилом утворюються дефекти слизової і створюються умови для приєднання бактеріальної інфекції, раціональної місцевої терапією при даній патології слід вважати Бетадін, що володіє широким спектром антимікробної і противірусної дії, в поєднанні з солкодермом.

Література:

1. Прилепська В.Н. Захворювання шийки матки. М., 2000. 435 с.

. 2. Козлова В.І., Пухнер А.Ф. Вірусні, хламідійні і мікоплазмові захворювання геніталій. М., 1995. 317 с.

3. Краснопільський В.І., Радзінський В.Є., Буянова З. Н., Манухін І.Б., Кондріков Н.І. Патологія піхви і шийки матки. М.: Медицина, 1997. 128с.

4. Anderson MC et al. Intergrated Colposcopy, Chapman & hall Medicak. 1996. II.

5. Berhard C., Mougin C., Lab M. New approaches to the patjgenesis of human papilloma induced anogenital lesion. The role of cofactors and coinfection //J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 1994. № 3.Р.237250.

6. Cirelli R., Tyring SK Interferons in human papillomavirus infections //Antiviral.Res.1994. № 24 (23). Рю191204.

Galloway DA Human papillomavirus vaccines: a warty problem //Infect. Agents Dis.1994. № 3 (4). Р.187193.

7. Kawana R. et al.: Inactivation of human viruses by polividoneiodine in comparison with other antiseptics. Dermatology 1997; 195 Suppl 2:2935.

Опубліковано з дозволу адміністрації Російського Медичного Журналу....


2 (0,39732)