Медичні статті » Стоматологія » Обгрунтування підбору індивідуальних засобів гігієни порожнини рота у дітей, що знаходяться на ортодонтичному лікуванні


Ю.В. Добригін, ас. кафедри стоматології дитячого віку Алтайського ДМУ
Л.Р. Сарапо, к.м.н., зав. кафедроюстоматології дитячого віку Алтайського ДМУ
Т.В. Купець, керівник науково-інформаційного відділу групи компанія «Діарсо», Москва  

Поширеність захворювань тканин пародонту серед дитячого населення з кожним роком збільшується. За даними епідеміологічного обстеження дітей ввіці 6 12 і 15 років, проведеного в м. Барнаулі за методикою ВООЗ, поширеність захворювань пародонту виглядає наступним чином:

в 6 років - 696%; в 12 років - 50%; в 15 років - 56%.Серед захворювань пародонту у дітей частіше зустрічається хронічний катаральний гінгівіт, основною причиною розвитку якого є зубний наліт. Незадовільний гігієнічний стан порожнини рота дітей - слідство ще недостатньо відпрацьованих навичок догляду за зубами. Наявність же у дітей зубощелепних аномалій також може погіршувати якість гігієни порожнини рота, особливо на етапі лікування ортодонтичнимиапаратами.

Знімні ортодонтичні апарати при тривалому використанні можуть викликати травмування тканин ясен як базисом апарату, так і різними металевими елементами, що входять в конструкцію.

Крім того, ортодонтична апаратура сприяє ретенції харчових залишків інальоту, що також може негативно позначитися на стані твердих тканин зубів і тканин пародонту.

Правильна тактика ведення ортодонтичного хворого і спеціальна гігієна порожнини рота дітей з зубощелепними аномаліями покращують рівень гігієни і забезпечують профілактику розвитку захворювань тканин пародонту. Тому питання вибору засобів гігієни для догляду за порожниною рота у пацієнтів з зубощелепнимианомаліями та деформаціями залишається дуже актуальним.

Однак на сьогоднішній день спектр пропонованих засобів гігієни дуже великий і батькам дітей, що знаходяться на ортодонтичному лікуванні часом дуже складно адекватно підібрати зубну пасту, яка б максимально ефективно боролася за поліпшення гігієнічного стану порожнини рота таких пацієнтів.

Ми зацікавилися цією проблемою і спробували знайти найбільш підходящий засіб гігієни для порожнини рота дітей, які перебувають на лікуванні знімними ортодонтичними апаратами. Для порівняння нами були взяті три види зубних паст:

Паста, що міститьфермент бромелаін в складі комплексу мінералін.
Бромелаін, будучи протеолітичних ферментом, має протівоналетним і антіадгезівних дією (Афіногенов Г. Є. і співавт., 2006).

Паста, що містить в своєму складі антисептик триклозан, якийпригнічує процес бляшкообразованія і надає бактеріостатичну і бактерицидну дію відносно ряду грам-позитивних і грам-негативних бактерій (Соловйова А. М. і співавт., 1997).

Паста, що містить амінофторид і ксиліт, Який за даними літератури також надає протівоналетное та антибактеріальну дію (Petzold M., 2001; Cahen et al.,1982; Сарапо Л. Р. з співавт., 2005).

Нами було обстежено три групи пацієнтів у віці від 6 до 12 років, які перебувають на лікуванні знімними ортодонтичними апаратами:

1 група - Пацієнтам було рекомендовано чистити зуби і ортодонтичні апарати два рази на деньзубною пастою з бромелаін.

2 група використовувала для догляду за порожниною рота і апаратами зубну пасту, що містить антисептик триклозан.

3 група застосовувала зубну пасту, що містить амінофторид і ксиліт.

Обстеження пацієнтів проводилося за загальноприйнятою методикою, що включає збір скарг, анамнез життя, анамнез захворювання, зовнішній огляд і локально порожнини рота з використанням стандартного набору стоматологічних інструментів.

Рівень гігієни порожнини рота оцінювався за допомогою гігієнічних індексів OHI-S і PHP до і післядвотижневого застосування зубної пасти.

Ступінь запалення тканин пародонта оцінювалася індексом PMA в тому ж часовому режимі.

У групі № 1 де використовувалася зубна паста з бромелаін, динаміка клінічних показників порожнини рота виглядала наступним чином (табл. 1):

Середня інтенсивність каріозного процесу в даній групі склала 47 ± 081.

Рівень гігієни порожнини рота до використання вищезгаданої зубної пасти становив 148 ± 010 що відповідало задовільною гігієну порожнини рота, а через два тижні застосування вірогідно покращився і склав 082 ± 005 що відповідає гарній гігієні.

Індекс ефективності гігієни РНР исходно становив 069 ± 002 що відповідало задовільною гігієну порожнини рота, а через два тижні достовірно зменшився до 028 ± 003 що характеризувало гарну гігієну порожнини рота.

Індекс РМА до використання зубної пасти з бромелаін становив 786 ± 157 а черездва тижні достовірно зменшився до 277 ± 07.

Таблиця 1
Зміна клінічних показників порожнини рота у дітей, що застосовували зубну пасту на основі бромелаїну

Мови, показники

До застосування зубної пасти

Через 2 тижнізастосування зубної пасти

КПУ

47 ± 081

47 ± 081

OHI-S

148 ± 010 **

082 ± 005 **

PHP

069 ± 002 **

028 ± 003 **

PMA

786 ± 157 **

277 ± 07 **

** Статистично значуща відмінність (р < 0,01)

У групі № 2 де використовувалася зубна паста з триклозаном, динаміка клінічних показників порожнини рота виглядала наступним чином (табл. 2):

Середня інтенсивність каріозного процесу в даній групі склала 509 ± 072.

Рівень гігієни порожнини рота до використання даної зубної пасти становив 162 ± 011 що відповідало задовільною гігієну порожнини рота, а через два тижні застосування вірогідно покращився і склав 11 ± 010 що відповідає гарній гігієні порожнини рота.

Індекс ефективності гігієни РНР початковостановив 065 ± 004 що відповідало задовільною гігієну порожнини рота, а через два тижні достовірно зменшився до 039 ± 003 що характеризувало гарну гігієну порожнини рота.

Індекс РМА до використання зубної пасти з триклозаном становив 657 ± 136 а через два тижні достовірно зменшився до 294 ± 076.

Таблиця 2
Зміна клінічних показників порожнини рота у дітей, що застосовували зубну пасту з триклозаном

Мови, показники

До застосування зубної пасти

Через 2 тижні застосування зубної пасти

КПУ

509 ± 072

509 ± 072

OHI-S

162 ± 011 **

11 ± 010 **

PHP

065 ± 004 **

039 ± 003 **

PMA

657 ± 136 *

294 ± 076 *

* Статистично значуща відмінність (р < 0,05)

** Статистично значуща відмінність (р < 0,01)

У групі № 3 де використовувалася зубна паста з амінофторидом, динаміка клінічних показників порожнини рота виглядала наступним чином (табл. 3):

Середня інтенсивність каріозного процесу в даній групі склала 567 ± 082.

Рівень гігієни порожнини рота до використання даної зубної пасти становив 129 ± 012 що відповідало задовільною гігієну порожнини рота, а через два тижні застосування вірогідно покращився і склав 086 ± 012 що відповідає гарній гігієні порожнини рота.

Індекс ефективності гігієни РНР исходно становив 055 ± 006 щовідповідало хорошою гігієну порожнини рота, а через два тижні достовірно зменшився до 0 29 ± 005 що також відповідає гарній гігієні порожнини рота.

Індекс РМА до використання зубної пасти з амінофторидом становив 404 ± 127 а через два тижні зменшився до 151 ± 047 однак дані відмінності не достовірні.
Таблиця 3
Зміна клінічних показників порожнини рота у дітей, що застосовували зубну пасту з амінофторидом

Мовипоказники

До застосування зубної пасти

Через 2 тижні застосування зубної пасти

КПУ

567 ± 082

567 ± 082

OHI-S

129 ± 012 *

086 ± 012 *

PHP

055 ± 006 **

029 ± 005 **

PMA

404 ± 127

151 ± 047

* Статистично значуща відмінність (р < 0,05)

** Статистично значуща відмінність (р < 0,01)

Індекси, що оцінюють рівень гігієни порожнини рота OHI-S і PHP, достовірно поліпшуються у всіх досліджуваних


групах в результаті двотижневого застосування різних засобів гігієни, що беруть участь в дослідженні. Це можна пояснити, з одного боку, попереднім навчанням дітей чищенні зубів і ортодонтичних апаратів, з іншого боку - мотивацією до гігієни.

Однак протизапальну дію відзначено тільки після застосування зубних паст, що містять бромелаін і антисептик. Але в дитячому віці застосування зубних паст, що містять антисептик, обмежено віком і терміном застосування (не більше двох тижнів). Ортодонтичне ж лікування знімними апаратами займає в середньому один-два роки. Тому, на наш погляд, більш перспективним щодо збереження хорошого стану твердих тканин зубів і тканин пародонта у дітей, які перебувають на лікуванні знімними ортодонтичними апаратами, є застосування зубних паст на основі ферментів (наприклад, бромелаїну).

Джерело:

«Стоматологія дитячого віку і профілактика», www.detstom.ru


...


2 (0,49246)