Головна » Стоматологія » Етіопатогенез деформації щелепи. Класифікація деформації зубощелепної системи


Необхідно вказати, що, незважаючи на ретельне вивчення етіопатогенезу деформацій, В ряді випадків зусилля лікарів виявляються безуспішними. Це пояснюється тим, що встановлення зв'язку міжосновними причинними факторами і викликаної ними деформацією представляє важку задачу. Труднощі полягають у тому, що дія одних і тих же факторів на ріст і розвиток жувального апарату в різному віці і при неоднаковому загальному стані організму може спричинити виникнення різних деформацій. Значить, можна зустріти однотипні за своєю морфологічної та функціональної характеристиці деформації, що виникли в результаті дії різних причин і, навпаки, один і той жефактор може викликати різні форми деформацій.

Труднощі отримати повне уявлення оо етіопатогенезі полягає іноді в тому, що діти в більшості випадків є до нас в той час, коли причинний фактор вже припинив свою дію і про його існування можна робити тільки приблизні висновки на підставі анамнестичних даних. Дані анамнезу часто незадовільні, неповноцінні, тому що батьки можутьне помітити або забути гот чи інший момент, який має безпосереднє відношення до етіопатогенезу деформації.

З'ясування етіопатогенезу ускладнюється еше і тією обставиною, що причин, що викликали деформацію, може бути декілька і кожна з них проявляє свою дію лише в одному якомусь напрямі, притому різні періоди часу. У цих випадках на допомогу лежачому лікаря приходить клініка.

Поєднання ретельно зібраного анамнезу з поглибленим вивченням клінічної картини деформації дозволяє з певною часткою ймовірності вважати ті чи інші фактори причиною даної деформації.

При вивченні історій хвороби 500 хворих вдалося встановити, що у виникненні деформацій беруть участь як зовнішні, так і внутрішні фактори і що кожен з них діє не ізольовано, а спільноі різних поєднаннях. Проте один з цих факторів через його превалювання, тривалої дії або викликаних ним побічних явищ, грає найважливішу, основну роль, а тому є провідним у даному захворюванні.Класифікація деформації зубощелепної системи

Безліч етіопатогенетичних факторів в поєднанні з індивідуальними особливостями організму служить причиною виникнення різних форм і варіантів зубощелепних деформацій.
Необхідна систематизація цих різноманітних форм, так як вона полегшує правильну постановку діагнозу і вибір методу терапії.

Спроби систематизувати різні форми патології і виділити їх в окремі нозологічні одиниці спостерігалися вже на ранніх етапах виникнення і розвитку ортодонтії. Звідси зрозуміло, що до теперішнього часу налічується велика кількість класифікацій аномалій зубощелепної системи та методів їх діагностики.

Перші спроби класифікувати деформації відносяться до початку XIX століття. Ці класифікації побудовані на принципі визначення правильного чи неправильного положення окремих зубів. Характер цих класифікацій відображає притаманні тому часу методи терапії, які зводилися лише до лікування аномалій положення окремих зубів (класифікації Кнейзеля, Томмі, Ліндерера, Ломниця і др. - цит. По І. Л. Злотнику).

Потім з'явилися класифікації аномалій прикусу, які побудовані тільки на вивченні співвідношень фронтальних ділянок зубних дуг (класифікації Штернфельд і Валькера - цит. по Злотнику).

Розвиток ортодонтії, накопичення клінічних даних по етіопатогенезу, вивчення різних варіантів деформацій зубощелепної системи спонукало наступних авторів звернути увагу не тільки на співвідношення зубних дуг у фронтальному ділянці, а й на артикуляцію бічних зубів, на їх взаємовідносини при нормальної і патологічної оклюзії.

Прикладом такої класифікації може бути класифікація Енгл. Хоча ця класифікація не позбавлена недоліків, про які ми будемо говорити нижче, ми наведемо її докладно, так як вона застосовується іноді і в даний час.

Енгла класифікує деформації зубощелепної системи в залежності від мезіодістальное співвідношень перших постійних моляров обох щелеп. Перший верхній моляр він назвав punctum fixum, а співвідношення моляров - ключем оклюзії....


1 (0,00565)