Медичні статті » Стоматологія » Томографія для вимірювання черепа. Статистична обробка результатів краніометрії


Деякі фахівці намагалися подолати неточності і складності краніометріческого рентгенологічного дослідження за допомогою томографії. М. Darderun, S. Dreyfus припускали вироблятивід 4 до 12 томограм через різні анатомічні рівні черепа. При цьому для більшої достовірності результатів дослідження, скорочення опромінення хворого S. Dreyfus рекомендував використовувати симультанну томографію, тобто отримувати кілька зрізів на різних рівнях за одну експозицію.

Методика томографії уточнює будову і положення різних анатомічних утворень черепа і тим самим допомагає його рентгенологічноговивченню. Проте вона також дає нерівномірне спотворення розмірів анатомічних деталей внаслідок невеликої відстані об'єкт - фокус і різного відстані виділяються шарів від плівки, що необхідно враховувати при краніометрії.

Найбільш часто для нівелювання і подолання всіх неточностей та спотворень, пов'язаних з телерентгенологіческімі дослідженнями, використовують статистичну обробку отриманих матеріалів. За останнє десятиліття цей спосіб обробки результатів став настільки загальновживаним, що будь-які дані, не піддані статистичній обробці, вважаються нерідко недостовірними. Тому ми хотіли б висловити наше ставлення до зазначеного питання

Слід окремо розглядати два його аспекти: Можливість використання статистичної обробки серії однотипних вимірів у одного і того ж пацієнта, з одного боку, і застосування статистики при зіставленні лінійних і кутових показників і форми і будови черепа у різних індивідуумів - з іншого. Статистичну обробку цілком правомірно використовувати для нівелювання неточностей, пов'язаних з похибками вимірювань.

Практично кожен лінійний або кутовий розмір повинен бути вимірі неодноразово, а результати вимірів слід піддавати статистичної обробці, після чого їх можна вважати достовірними. При цьому виникає питання: скільки має бути вимірювань кожного параметра перед тим, як він піддається статистичній обробці. Але в зазначеному випадку нівелюються тільки похибки самих вимірювань, а не зміни показників розмірів, які викликані проекційними спотвореннями і залежать тільки від індивідуальних особливостей будови черепа.

Величина кожного анатомічного об'єкта на кожну конкретну рентгенограмі пов'язана з його становищем по відношенню до площини плівки. Тому статистична обробка результатів вимірювань часто не вирішує проблеми об'єктивності виведені показників. Точно так же невиправдано застосування методів математичної статистики для обробки отриманих показників в тих випадках коли ідентифікація вимірюваних анатомічних об'єктів або їх співвідношень проводиться кожного разу інакше, що б не служило джерелом помилок: труднощі чи точного визначення анатомічних деталей в кожному конкретному випадку, погана якість рентгенограм, суперпозиція тіней, недосвідченість дослідника, недостатнє знання рентгеноанатомії і т. д. У всіх перерахованих випадках статистика тільки посилює ступінь помилки в отриманих результатах.

Тим з більшою обережністю слід ставитися до застосування статистичної обробки матеріалу для співставлення показників у різних індивідуумів і для визначення відхилень від «нормальних» величин. Не можна уявити собі череп людини як якийсь середній еталон йди набір середніх еталонів, до параметрів якого слід «приводити» даного індивідуума ортопедичним або хірургічним способом лікування....


2 (0,34041)