Медичні статті » Стоматологія » Організація стоматологічної служби. Структура стоматологічної служби


Стоматологічна допомога відноситься до одного з найбільш поширених видів спеціалізованої медичної допомоги.
Керівництво стоматологічної службою здійснюють Міністерство Охорони Здоров'я Республіки Білорусь, обласні, міські та районні відділи охорони здоров'я. На всіх адміністративних рівнях є головний спеціаліст (стоматолог).

Схема організації та обсяг наданої допомоги залежать від типу лікувальних установ. Структура міського та сільського охорони здоров'я різна і пов'язана з адміністративним поділом районів, чисельністю населення і т. д.
У місті надання лікувально-профілактичної допомоги будується в основному за територіальним (дільничному) або цеховою (на підприємствах, установах) принципом.

В даний час існує різноманітна структура мережі стоматологічних установ:
1) самостійні стоматологічні поліклініки (обласні, міські, районні), в тому числі і дитячі;
2) стоматологічні відділення у складі територіальних (багатопрофільних) поліклінік міст, центральних районних лікарень, медико-санітарних частин підприємств і відомств;
3) стоматологічні кабінети в лікарнях (включаючи сільські, районні та дільничні), диспансерах, жіночих консультаціях, в школах, на лікарських здоровпунктах промислових підприємств та в лікарських амбулаторіях сільської місцевості;
4) госпрозрахункові (платні)поліклініки, приватні відділення, кабінети;
5) стоматологічні відділення в обласних, міських і районних лікарнях, клініках медичних вузів, а також при інституті удосконалення лікарів.

У стоматологічних поліклініках та стоматологічних відділеннях прийом хворих ведеться диференційовано з терапевтичної, хірургічної та ортопедичної стоматології. У стоматологічних кабінетах, що входятьдо складу амбулаторій, здоровпунктах підприємств, лікарень стоматологи приймають хворих, що страждають терапевтичними і хірургічними захворюваннями, тобто проводять змішаний прийом.
У складі стоматологічної поліклініки передбачені наступні відділення та кабінети: відділення терапевтичної стоматології з кабінетом з лікування захворювань періодонта і слизової оболонки порожнини рота, відділення (кабінет) хірургічної стоматології з операційнимблоком, ортопедичне відділення з зубопротезної лабораторії і ливарної, відділення профілактики стоматологічних захворювань; фізіотерапевтичний, рентгенологічний та анестезіологічний кабінети.

Основними завданнями стоматологічної поліклініки є:
1) проведення заходів щодо профілактики захворювань щелепно-лицевої області серед населення ворганізованих колективах;
2) організація та проведення заходів, спрямованих на раннє виявлення захворювань щелепно-лицевої ділянки;
3) надання кваліфікованої-амбулаторної стоматологічної допомоги.

На виконання цих завдань спрямовані:
1) планові профілактичні огляди в організованих колективах з одночасним лікуванням виявлениххворих;
2) повна санація порожнини рота у допризовної і призовних контингентів;
3) надання екстреної допомоги хворим з гострими захворюваннями і травмами щелепно-лицевої ділянки;
4) диспансерне спостереження за певним контингентом хворих стоматологічного профілю;
5) надання кваліфікованої амбулаторної стоматологічної допомоги зі своєчасною госпіталізацією осіб, які потребують стаціонарноголікуванні;
6) експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача лікарняних листів та рекомендацій з працевлаштування, ЛТЕК;
7) весь комплекс реабілітаційного лікування хворих з патологією зубо-щелепної області, і насамперед зубне протезування та ортопедичне лікування;
8) аналіз захворюваності стоматологічними хворобами, у тому числі захворювань з тимчасовою втратою непрацездатності, робітників і службовців, які працюють на промислових підприємствах, розташованих на території району, що обслуговується; а також розробка заходів щодо зниження й усунення причин, що сприяють виникненню захворювань і ускладнень;
9) впровадження сучасних методів діагностики і лікування, нової медичної техніки та апаратури, лікарських засобів;
10) санітарно-просвітня робота серед населення із залученням громадськості та засобів масової інформації (преса, телебачення, радіомовлення і т. д.);
11) заходи з підвищення кваліфікації лікарів та середнього медперсоналу.

Так як основна маса населення все ще обслуговується в державних стоматологічних поліклініках, то найбільш ефективно надання стоматологічної допомоги по дільнично-територіальним принципом.

Основними завданнями дільничного стоматолога є: надання кваліфікованої стоматологічної допомоги населенню ділянки, організація і проведення профілактичних заходів (включаючи первинну профілактику) по зниженню стоматологічних захворювань; вивчення стоматологічної захворюваності на ділянці; проведення санітарно-освітньої роботи; диспансерне спостереження за хворими стоматологічного та соматичного профілів; проведення планової санації порожнини рота допризовникам, вагітним, особам, які страждають хронічними захворюваннями (серцево-судинні, шлунково-кишкові, часті ангіни і т. д.).

Стоматолог здійснює диспансерне спостереження за хворими з множинним прогресуючим карієсом зубів, хворобами періодонта, хронічними хейліту, глосалгії, лейкоплакіями, плоским лишаєм, червоний вовчак, актініческім хейлітом, міхурово дерматозами.

Хворих з облігатними передраками і злоякісними пухлинами слизової оболонки та органів порожнини рота виявляє стоматолог під час профілактичних оглядів та амбулаторного прийому. Потім таких хворих направляють на лікування та диспансеризацію в онкологічні кабінети.

Невідкладна стоматологічна допомога виявляється при таких захворюваннях: гострі пульпіти і апікальні періодонтити; невралгія трійчастого нерва; гострі запальні захворювання особи, щелеп, порожнини рота; пошкодження м'яких тканин і кісток щелепно-лицевої ділянки; термічні і хімічні ушкодження обличчя і порожнини рота; гострі захворювання слизової оболонки порожнини рота .
Швидка допомога виявляється при загрозливих і небезпечних для життя станах: асфіксії, кровотечі, шоку, колапсі, непритомності, алергічних станах....


1 (0,00153)