Медичні статті » Імунологія » Види несприйнятливості (імунітету) до збудників інфекційних захворювань. Місцевий імунітет. Загальний імунітет


Різноманіття систем захисту організму дозволяють людині залишатися несприйнятливим до дії інфекційних агентів. Оскільки інфекційні ураження можуть бути системними або місцевими, то несприйнятливість (імунітет) також поділяють на загальну та місцеву. Захисні механізми можуть бути спрямовані проти різних Аг мікроорганізмів. У зв'язку з цим реакції, що забезпечують несприйнятливість, поділяють на антимікробні і антитоксичні. Розрізняють несприйнятливість вроджену і придбану.

Місцевий імунітет обумовлює захист шкіри і слизових оболонок від патогенних впливів. Основні ефекторні механізми місцевої несприйнятливості - секреторні AT (відносяться до IgA) і фагоцити. Відомий вітчизняний мікробіолог і імунолог AM Безредка розцінював здатність місцевих захисних реакцій забезпечувати загальну несприйнятливість організму до інфекційного агента як основну форму захисту, що лягло в основу запропонованої ним теорії імунітету.

Загальний імунітет забезпечує генералізовану захист внутрішнього середовища організму від патогенних впливів....


2 (0,07193)