Медичні статті » Акушерство, вагітність і пологи » Токолітичну препарати (токолитики) при передчасному розриві плодових оболонок (ПРПО). Вибір способу розродження при передчасному розриві плодових оболонок


Токолітичну препарати можуть бути призначені пацієнтці з ПРПО у разі загрозливих і почалися передчасних пологів при терміні вагітності до 34 тижнів з метою гальмування родової діяльності на 48-72 год і отримання можливості проведення профілактики РДС. Потім токолітичної терапії відміняють і продовжують спостереження. У разі відновлення родової діяльності її більше не пригнічують. На підставі двох рандомізованих дослідженні у 90 пацієнток з ПРПО з терміном вагітності 25-36 тижнів і без клінічних прояві інфекції,пролонгування вагітності па 10 днів після излития вод у отримували кортикостероїди мало місце в 24% випадків, при плацебо - в 18% випадків (Levy D., Warsof SL, 1985; Diinlop PDM etal., 1986).

Подальшими дослідженнями внутрішньовенного введення токолитики при ПРПО при терміні вагітності 25-30 тижнів не виявлено значної різниці але порівняно з плацебо, в плані пролонгування вагітності більше одного тижня (Christcnsen KK, et al., 1980;Garile T.J. ct al., 1987).

Вибір способу розродження при передчасному розриві плодових оболонок залежить від терміну вагітності (зрілості плода); наявності або відсутності ознак інфекції; готовності родових шляхів (ступінь відкриття шийки матки); стану плода (гіпоксія, ізосерологіческая несумісність, аномалії розвитку та ін); наявності або відсутності пологової діяльності; наявності ускладнень, пов'язаних з вагітністю (гестоз, багатоводні,багатоплідність та ін); наявності або відсутності важких соматичних захворювань вагітної; положення і передлежання плоду; наявності або відсутності ознак відшарування плаценти.

Вибір тактики розродження при ПРПО представлений в таблиці 17.

Таблиця 17 Вибір тактики розродження при ПРПО

Кардинальним при виборі способу розродження у вагітних з ПРПО є термін вагітності, а також наявність або відсутність інфекції. Так, при терміні вагітності понад 34 ІЕД і відсутності інфекції дотримуються вичікувальної тактики, при наявності інфекції викликають пологи.

При терміні вагітності 28-33 тижнів дотримуються вичікувальної тактики і в разі відсутності інфекції призначають кортикостероїди і проводять токолітичної терапії, а при наявності інфекції вводять кортикостероїди і антибіотики.

При терміні вагітності 22-27 тижнів дотримуються вичікувальної тактики. При відсутності інфекції проводять амніоііфузію, при наявності інфекції призначають антибіотики, проводять амніоінфузію.

При проведенні вичікувальної тактики іноді доводиться вдаватися до переривання вагітності (загибель плода, відшарування плаценти та ін.)

Під активною тактикою ведення передчасних пологів звичайно розуміють розродження через природні родові шляхи, якщо немає екстрених показань з боку матері (кровотеча, еклампсія та ін) або плода до проведення кесаревого розтину. Зважаючи вираженою незрілості плода (до 34 тижнів вагітності) звичайно пологи ведуть через природні родові шляхи.

При вирішенні питання про необхідність родостимуляції у жінок з недоношеною вагітністю і передчасним вилиттям вод необхідна терапія, спрямована на підготовку материнського організму до пологів. Для створення гормонального фону зазвичай застосовують розчин фолликулина, естрадіолу дипропината (20000 ОД). Препарати вводять внутрішньом'язово 2 рази на добу протягом 2-3 днів. Можна використовувати простагландини F2a і Е2 (повільно внутрішньовенно), мізопростол, міфегіі 200 мг per os, ламінарії, ділапан С.

З метою профілактики гіпоксії плода призначають 40% розчин глюкози, 5% розчин аскорбінової кислоти і 1 мл кокарбоксилази.

Якщо при створенні гормонального фону родова діяльність не розвивається, то приступають до родостимуляції за однією з загальноприйнятих схем. З препаратів, що використовуються з метою родостимуляції, найбільш ефективні окситоцин і простагландин, особливо при їх сумісному внутрішньовенному введенні.

При терміні вагітності більше 34 тижнів. головному передлежанні, якщо пологи не починаються спонтанно протягом 12 год ряд зарубіжних акушерів викликають пологи внутрішньовенним введенням окситоцину під строгим монпторним контролем і вводять 2 г ампіциліну внутрішньовенно кожні 6 годин до закінчення пологів. При родостимуляції зменшується частота інфекції у матері і новонароджених в порівнянні з вичікувальної тактикою (Mercer BM et а! 1993).

У проспективному дослідженні W. J. Morales (1987), що охоплює 700 вагітних при терміні 26-34 тижнів з розривом оболонок, встановлено, що у 13% жінок розвинувся хоріоамніоніт, неонатальна смертність зросла в 4 рази, частота респіраторних захворюванні, неонатального сепсису і внутрішньо-шлуночкових крововиливів - в 3 рази.

T.J.Garitc el al. (1981) вивчили результат пологів у 160 вагітних з ПРПО при терміні вагітності 28-34 тижнів і прийшли до висновку, що активне ведення пологів не покращує перинатальний результат. За даними W.J. Morales et al. (1988), у вагітних з передчасним розривом плодових оболонок і величиною відносини лецитин /сфінгоміелін менше 2 виживання новонароджених не залежала від активного ведення, а була обумовлена терміном вагітності. Вони встановили, що введення ампіциліну і кортикостероїдів зменшує частоту РДС....


2 (0,35018)