Головна » Дитяча хірургія » Топічна діагностика вад серця у дітей. Ознаки пороку серця у дитини


Виявлення й уточнення топіки (Місця розташування, локалізації) вроджених вад серця показано вже в ранньому дитинстві. Це дозволяє правильно визначити тактику консервативного та оперативного лікування, істотно покращує результати його.

Основними є дані анамнезу та результати застосування звичайних клінічних методів обстеження: огляду, пальпації, перкусії, аускультації, визначення артеріального тиску, лабораторних досліджень крові, сечі та ін

При зборі анамнезу необхідно з'ясувати час появи і характер ціанозу, загальний розвиток дитини, динаміку його росту і ваги, час, коли виявлено шум над серцем, стомлюваність дитини, особливості її поведінки, положення на корточках, кризи і т. п. Для набутих вад серця та магістральних судин важливі вказівки на ревматизм, простудні захворювання, ангіни, підвищення температури та її характер.

Фізикальне обстеження дітей з пороками серця і магістральних, судин необхідно проводити повторно, воліючи для обстеження час зниженої активності (спокійного поведінки) досліджуваного дитини.

Гіпотрофія свідчить про несприятливий вплив пороку на загальний розвиток дитини. При вроджених вадах серця ціаноз з'являється рано, він більш інтенсивний у дітей з транспозицією магістральних судин, крайньою формою тетради Фалло і з атрезією тристулковий заслінки. Легкий і тимчасовий (тимчасовий) ціаноз зустрічається у дітей з ВВС блідого типу, в основному при коарктації аорти і дефектах міжшлуночкової перегородки.
Капілярний пульс спостерігається при відкритому артеріальному протоці і при аорто-легеневому сполучення.

Посилена пульсація сонних артерій відзначається при звуженні перешийка аорти, відкритому артеріальному протоці, а також при комплексах Фалло.
Шийні вени переповнені при атрезії тристулковий заслінки, аномалії Ебштейна, великому дефекті передсердної перегородки, тріаді Фалло і при транспозиції легеневих вен з вторинним обмеженням легеневого кровотоку.

Пальпація периферичного пульсу і визначення артеріального тиску у маленьких дітей виробляються за методом «наливу» або «припливу» (flush method no Goldring і Wohltmann).

На передпліччі або гомілку накладають надуваємо манжету. Кров з дітально розташованої частини кінцівки видавлюють тугим бинтуванням еластичним бинтом пли рукою. Потім манжету надувають свідомо вище очікуваного тиску. З дистальної частини кінцівки знімають бинт: вона більш бліда, ніж та ж частина протилежної кінцівки. Повільним зниженням тиску в манжеті визначають момент порозовенія (почервоніння) кисті або п'яти: в цей час туди вступив «прилив» крові і кінцівку знову «налита» кров'ю. Цей тиск засікають як систолічний, однак воно фактично трохи нижче (Moss et al.).

Крім вислуховування тони артерії за методом Короткова, застосовуваного у дітей старшого віку, більш точно можна визначити як систолічний, так і діастолічний і середній артеріальний тиск шляхом реографії кінцівок (В. А. Ледус).

Вібрація грудної стінки вказує на звуження легеневого стовбура, відкрита артеріальна протока, звуження заслінок або перешийка аорти, артеріо-венозний легеневий свищ. Підводить пульсація грудей і живота зустрічається при перевантаженні правих відділів серця: комплексах Фалло, звуженні легеневого стовбура, транспозиції великих судин, синдромі Ейзенменгера та ін

Підводить пульсація верхівки серця відзначається при перевантаженні лівих відділів серця: при відкритому артеріальному протоці, звуженні перешийка аорти, звуження заслінки (клапана) аорти, атрезія тристулкового заслінки.

Слабкий пульс на периферичних артеріях буває при звуженні аорти поблизу заслінок (клапанів), а відсутність пульсу на артеріях нижньої кінцівки - при коарктації аорти постдуктальной типу.
Перкусія має менше значення, оскільки межі серця і магістральних судин краще виявляються рентгенологічно....


1 (0,00342)