Головна » Педіатрія » Характеристика плину неонатальной пневмонії й сепсису | Педіатрія


Селіванов В.П., Іванов Д.О., Шабалов А.М.
Педіатрична Медична Академія, Санкт-Петербург,Росія

Метою роботи було зіставлення клініко-лабораторної характеристики неонатальної пневмонії і двох варіантів (гіпоергіческого і гіперергіческого) неонатального сепсису.

У завдання роботи входило аналіз: 1) частоти зустрічальності окремих анте-і інтранатальних факторів ризику розвитку пневмонії і 2-х варіантів неонатального сепсису.

2) особливостей клініко - лабораторних даних в динаміці пневмонії і 2-х варіантів неонатального сепсису.

Матеріали і методи. Обстежено в динаміці 3 групи дітей: 1 група - 62 новонароджених з пневмонією, 2 група - 36 новонароджених з гіпоергіческім (А) варіантом і 3 група - 39 новонароджених з гіперергіческім (Б) варіантом сепсису, що знаходилися на відділенні реанімації та інтенсивної терапії ДГБ № 1. Всі діти народилися на терміні гестації більше 32-х тижнів. Проаналізовано показники системної гемодинаміки (артеріальний тиск-АД, частота серцевих скорочень-ЧСС, Об'єм циркулюючої крові - ОЦК), темп діурезу, дані клінічного аналізу крові, рівні сечовини, калію, кальцію, глюкози, трансаміназ в крові, параметри КОС.

Результати: Пневмонія і сепсис у дітей завжди виникали на тлі несприятливого перебігу вагітності та пологів, проте, поєднання факторів ризику розвитку цих нозологічних форм у дітей, 3-х аналізованих груп було різним

У першій групі провідними факторами були поєднана гіпоксія (анті і інтранатальна) та травмуючи фактори в пологах. У 20, 8% дітей відзначений синдром аспірації меконію.

У другій групі у 73, 6% матерів виявлено гестоз, у 87 0% новонароджених - поєднана гіпоксія. Крім того, у 38 4% матерів виявлені захворювання, що мають спадкове нахил (атопії, ендокринопатії). Показником тяжкості несприятливого антенатального періоду були вроджені вади розвитку, виявлені у 52% дітей даної групи, і висока частота геморагічного синдрому вже в момент надходження з пологового будинку.

У третій групі серед факторів ризику переважали гострі інфекції у матері, гостра інтранатальна асфіксія середньої тяжкості та травмуючи фактори в пологах.

Всі діти поступили на відділення з пологових будинків на 1-3 добу життя, з них 674-83 0% - у вкрай важкому стані. Тяжкість стану була обумовлена дихальною недостатністю II-III ступеня, яка вимагала ШВЛ у всіх дітей, і неврологічними розладами з перевагою синдрому пригнічення центральної нервової системи (64 - 77% дітей).

Артеріальна гіпотензія відзначалися при вступі у всіх групах, Однак, в динаміці процесу в 1 і 3 групах частота її виявлення знижувалася, а в 2 групі - підвищувалася до76 8%. Для дітей з сепсисом характерним симптомом була брадикардія вже при вступі, в той час як для дітей з пневмонією типова тахікардія (у 65 6%). Олігурія при вступі мала місце у більшості дітей всіх груп, але, ускладнення у вигляді ОПН (гостра ниркова недостатність) відзначено лише у 26% в 1 групі і в 2 рази частіше в 3 групі.

Аналіз особливостей клінічного аналізу крові виявив наступне. Анемія і тромбоцитопенія відзначені у всіх дітей з варіантом А сепсису на 2-3 тижні, а еозінопенія і лімфопенія - при вступі. За нашими спостереженнями, абсолютний моноцитоз - характерна ознака важкої неонатальної інфекції; особливо типовим було його раннє (при вступі) поява у дітей з гіперергіческім варіантом сепсису (80% випадків). Крім того, вкрай несприятливою ознакою було наростання в динаміці еозінопенія при гіпоергіческом варіанті сепсису, і навпаки, при гіперергіческом варіанті і пневмонії - еозинофілії - прогностично сприятливий лабораторний ознака.

Метаболічний ацидоз і гіперкаліємія спочатку відзначалися у всіх 3 групах, однак, в динаміці вони були властиві тільки дітям з сепсисом, найбільш часто в динаміці процесу їх частота збільшувалася при сепсисі А.

Висновки: 1. Роль окремих антенатальних і інтранатальних факторів ризику у розвитку важких неонатальних пневмоній та клініко-лабораторних варіантів сепсису різна.

2. Неонатальна пневмонія на початковому етапі розвитку має ряд рис, схожих з гіперергіческім варіантом неонатального сепсису.

3. Ранній геморагічний синдром (особливо у новонароджених з вадами розвитку, Поєднаної гіпоксією), брадикардія, гостра ниркова недостатність, тривалий метаболічний ацидоз, гіперкаліємія, рання анемія, лімфопенія, еозінопенія і тромбоцитопенія характерні для гіпоергіческого варіанти неонатального сепсису.

4. 2 варіанти неонатального сепсису відрізняються за часом появи клінічних симптомів (раннє і бурхливий початок характерно для гіперергіческого варіанту), а також динамікою клініко-лабораторних ознак.

1 (0,00356)