Головна » Акушерство, вагітність і пологи » Досвід застосування препарату Бетадин для лікування кольпітів різної етіології | Акушерство, вагітність і пологи


В.А. Лісковіч, М.В. Кажіна, Н.П. Лознухо,
П.І. Крупський, В.А. Зубець

Управління охорони здоров'я Гродненського облвиконкому,
Гродненський державний медичний університет


Experience of the preparation «Betadin» use for treatment of different etiology's colpitis
V.A. Liskovich, M.V. Kazhina, N.P. Loznukho, P.I. Krupsky, V.A. Zubets


Кольпіт (вагініт) - інфекційно-запальне захворювання піхви, що викликається різними збудниками,передаються статевим шляхом, або неспецифічної мікрофлорою.

Виникненню кольпіту сприяють різні порушення трофічного та гормонального характеру, а також зміни в кількісно-якісних взаєминах між патогенної і умовно-патогенної резидентної мікрофлорою статевих шляхів. У піхві здорової жінки мешкає велика кількість мікроорганізмів, умови існування яких сімбіотічни. Мікрофлора піхви в нормі містить палочковидную флору(Лактобацили, коринебактерії і діфтероіди); кокковую флору (анаеробні і в основному аеробні коки, гемолітичні і негемолітіческіе стрептококи, b-гемолітичні стрептококи, ентерококи). Рідше зустрічаються клебсиелла, ентеробактерії, представники виду Proteus, кишкова паличка, а також гриби роду Candida.

За даними В.Н. Сметник, найважливіша функція нормальної мікрофлори полягає в забезпеченні спільно з місцевими і загальними імунними факторами колонізаційноїрезистентності, що забезпечує оптимальне співвідношення мікробних ассоціантов, що визначають нормальну мікрофлору кожного біотопу[3].

Нормобіотіческое існування ендогенної мікрофлори забезпечується, крім колонізаційної резистентності, гормонально-трофічними циклічними змінами в слизовій оболонці піхви, продукцією речовин, що володіють антимікробними властивостями (лізоцим, бактеріоцини тощо), місцевих факторів імунного захисту (активатори фагоцитарноїі ферментативної активності).

Характер мікрофлори піхви змінюється з віком, трансформуючись з лактозавісімого (в ре-продуктивному віці) в анаеробний (в постменопаузі).

Інфікування піхви відбувається найчастіше статевим шляхом, а також в результаті лікування антибіотиками будь-яких інфекційних захворювань (активація ендогенної патогенної мікрофлори), при проведенні різних діагностичних і лікувальних інвазивних маніпуляцій.

З урахуванням вищевикладеного стає зрозумілим особливу увагу акушерів-гінекологів до препаратів, що використовуються для санації піхви і лікування кольпітів як під час вагітності, так і в предгестаціонном періоді при плануванні вагітності[1].

Основні аспекти, що визначають тактику застосування препаратів для лікування кольпітів під час і поза вагітністю:

· Мультімікробная картина кольпіту і дисбіозу;

·необхідність мінімізації системної дії препарату (особливо при вагітності);

· Труднощі у формуванні нормального біоценозу піхви.

У цьому сенсі великої уваги заслуговує препарат фірми «Egis» (Угорщина) - Бетадин. Полівідон-йод, що є хімічною основою препарату, має виражену бактерицидну, спороцидно, противірусну і протигрибковою дією, ефективним проти більшості патогенних мікроорганізмів, що викликаютьклініку кольпіту.

Вироблено клініко-мікробіологічне обстеження 32 пацієнток у віці 21-39 років з ознаками кольпіту. Мікробіологічний аналіз виявив різні домінуючі штами мікроорганізмів. У 78% жінок переважали E.сoli, St.аureus, різні анаероби (мобілункуси, гарднерели та ін) (малюнок). «Бетадин» застосовувався в розведенні 1:10 шляхом спринцювань протягом 10 днів 1 раз на добу з подальшим етапом відновлення мікрофлори піхви еубіотики(Кисломолочні продукти: біфідо-кефір, мечніковских кисляк, біфітат та ін в поєднанні з біфідум-і лактобактерином по 5 доз кожного на 1 процедуру).

Оцінка результатів лікування проводилася за бактеріоскопічної картині піхвового мазка, можливості бактеріологічного виявлення домінуючої мікрофлори після лікування БЕТАДИН, але до використання еубіотиків. Бактеріоскопія мазка через 48 годин після останнього спринцювання виявила вкрай убоге зміст мікрофлорив піхву, включаючи ЛАКТОФЛОР. Враховуючи вкрай убогий мікробіологічний матеріал, нам не вдалося визначити бактеріологічну картину домінуючих штамів після лікування БЕТАДИН. Клінічні прояви клопотів мали явну тенденцію до зменшення вже після 3-го спринцювання. Подальше застосування еубіотиків було більш успішним в порівнянні з їх використанням у жінок, що застосовували інші антибактеріальні місцеві препарати для лікування кольпітів. Нами не було зареєстровано випадків непереносимості БЕТАДИН.

Н.М. Подзолкова і співавт.[2]підкреслюється, що порушення колонізаційної резистентності піхви дуже часто має ятрогенних причину, коли пробна терапія клопотів не покриває можливий патогенний спектр, формуючи таким чином популяції антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, вкрай важко піддаються терапії. Ми також вважаємо, що це може призводити до посилення або навіть формування вірулентних властивостей у резидентної мікрофлори. Цей факт може пояснювати впертий протягом бактеріальних вагінозів і кандидозів.

Підсумовуючи вищевикладене, слід підкреслити, що Бетадин може виступати у вигляді препарату вибору при санації піхви або лікуванні кольпітів неясної етіології. Ми також пропонуємо більш широке застосування цього препарату у вагітних, переважно у вигляді супозиторіїв. Вагітність - один з найбільш критичних періодів в житті жінки, коли в силу різних причин може відбуватися як активація ендогенної мікрофлори, так і інфікування піхви патогенними мікроорганізмами. У зв'язку з вагітністю в організмі жінки відбувається ряд змін, що сприяють виникненню запальних захворювань піхви. Ці загальні та місцеві зміни призводять до формування умов для інфікування піхви, розповсюдження інфектов різними шляхами (контінуітатом, лімфогенно, гематогенно, міжоболочним тощо), що призводить до вертикального переносу інфекції або інфікування навколоплідних вод, оболонок, плаценти. Особливе значення ця проблема набуває також через високий ризик інтранатального ураження плода. Препарати, що застосовуються у вагітних для лікування вагінальної інфекції, повинні відповідати таким вимогам, як відсутність тератогенного та мутагенної дії на плід, низька токсичність для плоду і матері, ефективність, переносимість, мінімальна частота вироблення резистентності у збудників і т.д. В останні роки значно розширився арсенал фармацевтичних засобів, з'явилися препарати з поліпшеними фармакокінетичними властивостями, меншою токсичністю та високою активністю. Інтравагінальне застосування лікарських засобів слід визнати кращим через різке зниження їх системної абсорбції, що зводить до мінімуму потенційну можливість побічних ефектів. Крім того, швидше настає редукція клінічної симптоматики і ви-здоровленіе. Слід зазначити, що розробка нових препаратів йде шляхом зниження тривалості їх застосування (більш короткі курси лікування). Існує безліч препаратів і схем лікування вагінальної інфекції під час вагітності. Це створює певні складнощі для практичних лікарів при виборі препарату для лікування вагініту у вагітних жінок.

Таким чином, є ряд вагомих доводів, що дозволяють більш широко використовувати Бетадін в клінічній практиці акушера-гінеколога, включаючи санацію піхви і лікування кольпітів під час вагітності, особливо в тих випадках, коли високий ризик антенатального або інтранатального інфікування.

Характерною особливістю препарату Бетадин, що дозволяє застосовувати його більш широко під час вагітності, є можливість редукції системної дії шляхом прийому йодованої солі в дозах добової потреби, а також зниження адгезивних властивостей піхвового епітелію під час вагітності, посиленої елімінації поверхневих клітин.

ЛІТЕРАТУРА

1. Малевич К.И., Русакевич П.С. //Лікування та реабілітація при гінекологічних захворюваннях. - Мн.: Вища. школа, 1994. - 368 с.

2. Подзолков Н.М., Железнов Б.І., Стрижаков А.Н. //Акушерство і гінекологія. - 1991. - № 9. - С. 65-70.

3. Сметник В.М., Тумилович Л.Г. //Неоперативна гінекологія: керівництво для лікарів. - ФПпСОТІС, 1995. - 224 с.

Стаття опублікована в журналі Медичні новини...


1 (0,00326)