Головна » Сексологія » Сексуальна збудливість


К.Імелінскій - Сексологія і сексопатологія. Москва, 1986.

Так само, як і термін «сексуальна потенція», поняття сексу
альна збудливість має два значення. Сексуальна возбуди
тість, оцінювана категоріями реакцій організму на воздейст
віє навколишнього середовища, особливо на міжперсональні вплив, позначає ступінь піддатливості, готовності і легкості возникно
венія сексуального збудження під впливом зовнішніх раздра
жителів. Сексуальна збудливість,оцінювана з урахуванням інтра- персональних особливостей, позначає швидкість протікання циклу
сексуальних реакцій, тобто швидкість настання оргазму з мо
мента появи сексуального збудження. Сексуальна возбу- ність тим більше, чим легше настає сексуальне збудження
під впливом різних зовнішніх подразників і чим швидше
протікає циклсексуальних реакцій від початку сексуального віз
шення до настання оргазму.

Сексуальна збудливість, обумовлена за швидкістю протікання
Канія циклу сексуальних реакцій, пов'язана з вираженістю сек
суальной потенції. Люди з вираженою сексуальної потенцією характеризуються зазвичай і високої сексуальної збудливістю, якщо розглядати це питання тільки з биофизиологические точ
ки зору. Однак відповідний рівень сексуального досвіду, заснований на процесі навчання, може зумовити (шляхом тре
нировка швидкості протікання сексуальних реакцій) значне
зниження швидкості протікання цих реакцій в сенсі затримки настання оргазму. У чоловіків, що володіють значним сек
суальним досвідом, оргазм може затримуватися на тривалий час і викликатися довільно. Бувають також випадки, в кото
рих залежність зазначеного типу сексуальної збудливості від. сексуальної потенції не існує, хоча механізми, що лежать
в основі цього явища, до теперішнього часу недостатньо вивчений
чени.У деяких чоловіків літнього віку зі значно сни
женним рівнем сексуальної потенції нерідко зберігається ви
раженія сексуальна збудливість, що виявляється дуже швид
рим досягненням оргазму (і еякуляції) від моменту появи
сексуального збудження. Швидкість протікання цих реакцій іноді буває настільки висока, що ерекція не встигає досягти нуж
ного рівня, т. е.фаза ерекції хіба що «проскакує». Сексуальної
ве збудження обумовлює появу ерекції, однак перш
ніж вона досягне достатньої виразності, що проявляється
можливістю зробити імміссію, настає еякуляція, що
унеможливлює статеві зносини. Подібний характер сексуальної збудливості відзначається також у протилежній ситуації, тобто на основі дуже вираженою сексуальноїпотенції у
молодих, зазвичай недосвідчених чоловіків.

Сексуальна збудливість, оцінювана з точки зору готовий
ності і легкості виникнення сексуального збудження під
впливом зовнішніх подразників, характеризується значною
мінливістю і залежить від багатьох факторів, вЗокрема, від. вираженості сексуального потягу, сексуальної потенції, сте
пені вираженості і характеру психічних стримуючих хутра
низмов, характеру впливають зовнішніх подразників, дли
ності сексуального утримання і т. д. Дуже виражено вплив статевого утримання. Чим більше часу пройшло з моменту
останнього статевого задоволення (ауто - або гетероеротіческо го, а також мимовільного, наприклад, у сні), тим яскравіше буде
виражена сексуальна збудливість. Проявляється це по-різному.
Чим більш виражена сексуальна збудливість, тим менший час
від моменту початку дії зовнішнього подразника до появ
лення сексуального збудження. Виразність сексуальної збудливості визначає також так звана еротогенних зовн них подразників. Чим виражено сексуальна збудливість, тим ширше коло зовнішніх подразників, які мають еротогенних чер
ти. При значній сексуальної збудливості сексуальне
збудження може настати в результаті дії навіть тих чинників, які в іншій ситуації або незабаром після досягнення
статевого задоволення залишаються байдужими, не мають еротогенних значення взагалі або дуже незначного. Всі
це стосується і сексуальному партнерові. Чим менше виражена
в даний момент сексуальна збудливість, тим більші зусилля
вимагаються від сексуального партнера для досягнення сексуального задоволення. При вираженій сексуальної збудливості тре ги, які пред'являються до партнера, значно знижуються, і
під його впливом виникає сексуальне збудження (це не рав
нозначно встановленню з ним сексуального контакту, оскільки
рішення такого роду залежить від дуже багатьох особистісних і сі
туаціонних факторів). Якщо актуальна сексуальна возбуди
тість дуже висока, то сексуальне збудження може наступити
під впливом партнера, який в іншій ситуації не тільки не викличе сексуального збудження, але може бути причиною сек
суальной аверсії (у зв'язку з відсутністю еротичної привабливості
ності або із загальною оцінкою його в плані моральних та інших
якостей). Сексуальна збудливість може змінювати також еро
генні зони або межі традиційних ерогенних зон. Чим Вира- женнее сексуальна збудливість, тим більша поверхня тіла здатна трансформувати тактильні подразники в еротичний
ські. Не приймаючи до уваги навіть індивідуальні відмінності
в цьому плані, можна стверджувати, що у випадках вираженої сек
суальной збудливості і ті ділянки тіла, які не мають відно
ності до ерогенних зон, можуть стати джерелом сексуального збудження при дотику до них. Певну роль при цьому може грати характер дотиків. У стані сильної
сексуальної збудливості сексуальне збудження можуть викликати
не тільки певні ласки, а й короткочасні випадкові
дотику до будь-якої частини тіла, здійснені челове
ком, якого зовсім не беруть до уваги як сексуального парт
нера.

У чоловіків в стані значної сексуальної збудливості
сти може відбутися денна полюція - мимовільне насіння
виверження в ситуації, не пов'язаної з сексуальним контактом, і без впливу безпосередніх, свідомо сприймаються
як сексуальні зовнішніх подразників. Денні полюції яв- ляютьвиразом сильної сексуальної збудливості, під впливом якої емоційні і механічні подразники, оста
вавшихся до того в сексуальному плані індиферентними, викликають сім'явивергання без супутньої йому ерекції. Правда, в
початковому періоді ці полюції можуть супроводжуватися і Ерек
єю. При подальшому існуванні вони можуть супроводжуватися
лише частковою ерекцією або проходити зовсім безнеї. При цьому. сім'явивергання викликають різні, як позитивні, так і
негативні, емоційні стани (хвилювання, страх), а
також механічні подразники (ритмічні рухи тіла під
час руху поїзда, танцю, роздратування статевих органів брю
ками, стиснення їх тісними боягузами, випадковий дотик до ним). У багатьох випадках сім'явивергання може наступати саме
довільно в результаті впливу психічних стимулів. Його
можуть викликати сексуальне збудження при перегляді еротичний
ських знімків або фільмів, а також просто уявлення еротичний
ських сцен. Семяизвержению може супроводжувати кратковремен
ве, швидко наростаюче сексуальне збудження і пережива
ня оргазму. При тривалому існуванні денних полюцій
і їх значної частоті оргазм може бути слабо виражений або
взагалі відсутнім. Замість нього може виникати почуття раз
Дражену, страху і незадоволеності в зв'язку з ситуацією, ситуацією.

Сексуальна збудливість у чоловіків в цілому вище, ніж у жінок
щин. У чоловіків легше виникає сексуальне збудження під дією зовнішніх подразників, у той час як у жінок воно
настає не так швидко і при цьому часто, особливо якщо раздра
жителі «штучні» (наприклад, картинки, фотографії), проявляється просто звичайним гарним настроєм (на основі кото
рого легше може здійснитися сексуальний контакт), а не сек
суальним збудженням з прагненням до генітальному контакту.
У чоловіків зазвичай швидше настає оргазм, ніж у жінок. Одна- до це стосується лише відносин між партнерами, так як при
мастурбації час для досягнення оргазму у чоловіків і жінок
значно не відрізняється. Більш повільне протікання сексуальної
них реакцій у жінок є наслідком не тільки фізіологічних особливостей їх організму, а й більшою мірою Обус
ловом різними психічними стримуючими механізмами.
Усунення цих механізмів значно прискорює перебіг
сексуальних реакцій і досягнення оргазму. Про це свідок- ствуют, зокрема, випадки прийому алкоголю або наркотиків. Кро- ме стримуючих психічних механізмів, певну роль грає також більш слабо розвинене сексуальне уяву у жінок. У чоловіків навіть саме уявлення сексуального кон
такту з бажаною жінкою може викликати сексуальне збудження деніе і ерекцію, і навіть оргазм з еякуляцією, в той час як у жінки подібне уявлення сексуальної близькості з муж
чиною значно рідше призводить до сексуального збудження
і оргазму; воно швидше може викликати у неї гарний настрій (Інакше відбувається в процесі мастурбації: як чоловік, так І жінка в однаковій мірі можуть домогтися настання оргазму
За участю уяви). У порівнянні з чоловіком у женщи
ни сексуальна збудливість більше коливається, частіше в бік її зниження під тиском різних клопотів і
життєвих труднощів, внаслідок фізичного або психічного
перевтоми. Крім того, її сексуальна збудливість (а так
Ж збудливість, що розуміється як швидкість протікання сексуальних
Них реакцій, що призводять до оргазму) більшою мірою, ніж у. чоловіки, залежить від сексуального партнера: від рівня його культури, досвіду, манери переживань, задоволення ним інших, не
сексуальних запитів жінки, а також від почуттів, які відчуває до нього жінка.


...


1 (0,00581)