Головна » Гематологія » Сучасні підходи до діагностики туберкульозу у хворих гемобластозами | Гематологія


Хворі злоякісними поразками системи крові завжди розглядалися як група підвищеного ризику розвитку туберкульозу ,

Мета дослідження полягала у вивченні клінічної симптоматики інформативності основних методів діагностики та ефективності туберкулостатичну лікування гемобластозів в поєднанні з туберкульозом.

Матеріали і методи. Проаналізовано 79 історій хвороби хворих поєднанням гострої форми туберкульозу з гемобластозами з 1990 по 1999рр. серед госпіталізованих в ГНЦ РАМН. З них 14 - хворих лімфосаркома, 8 - лімфоми і лімфоцітомой, 27 - лімфогранулематозом.

У всіх хворих використані гістологічний і цитологічний методи дослідження біоптатів з різних органів і тканин, бактеріологічне, імунологічне (виявлення протитуберкульозних антитіл) дослідження. У 59 хворих проведено дослідження бронхоальвеолярному рідини, мокроти і крові методами ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) для виявлення ДНК мікобактерій туберкульозу.

Результати та обговорення. У клініці у хворих поєднаною патологією домінував тривалий гарячковий синдром, який не піддавався посиленою антибактеріальної, антигрибковой і антивірусної терапії.

Активні форми туберкульозу розвиваються а середньому у 2.6% - хворих гемобластозами, в тому числі у 3% - хворих ЛПЗ (лімфопроліферативні захворювання); 4% - у хворих лімфогранулематозом. 2% - МПЗ (мієлопроліферативні захворювання) і 1% - ОЛ (гострі лейкози), що дозволяє віднести дану категорію хворих до групи особливо високого ризику приєднання специфічної інфекції.

Труднощі діагностики туберкульозу, розвиненого у хворих гемобластозами, обумовлені низькою інформативністю найбільш достовірних методів верифікації цього діагнозу. Позитивні результати бактеріологічного та гістологічного методів дослідження отримані у 28% хворих різними формами гемобластозів. Винятком служать позалегеневі локалізації туберкульозу, при яких гістологічне дослідження в 60% випадків дало позитивні результати.

Комплекс клініко-рентгенологічних методів дослідження при високій настороженості щодо туберкульозу дозволив запідозрити розвиток цієї інфекції у 52% хворих ГБ (64% при легеневої локалізації) і підтвердити правильність діагнозу вираженим ефектом після призначення протитуберкульозної терапії.

Висновок. Труднощі діагностики туберкульозу, розвиненого у хворих гемобластозами, обумовлені низькою інформативністю найбільш достовірних методів верифікації цієї інфекції. Тому, поряд з цілеспрямованим проведенням стандартної діагностики туберкульозу-бактеріологічного та гістологічного - особливу увагу слід приділяти клінічним способам діагностики, орієнтуючись на підвищену настороженість щодо значної частоти розвитку туберкульозу у таких хворих.

Н.Е. Юлдзшева, A.M. Карачунскій, А.В. Півник...


1 (0,00338)