Головна » Хірургія » Ускладнення і терапія метаболічного алколоз. Респіраторний ацидоз


Клінічні ускладнення, Обумовлені метаболічним алкалозу:
• тетанія, симптоми Труссо і Хвостека при рН> 7.55:
• гіпокапніческіе вазоконстрикція;
• погіршення постачання киснем тканин внаслідок зсуву кривої дисоціаціїоксигемоглобіну вліво (зміцнення зв'язку гемоглобіну з киснем);
• психози;
• гіпокаліємія та гіпокальцемія;
• порушення ритму серця аж до повної його зупинки.

Терапія метаболічного алкалозу:
1. Відновити обсяг екстрацелюлярний рідини (плазма, кров, розчини хлоридів, якщо немає протипоказань до введення натрію - доцільно введення ізотонічного розчину хлористого натрію).
2. Відновити нормальний обсяг загального калію (калійзберігаючі діуретики).
3. Використовувати інгібітори альдостерону (альдактон, верошпирон).
4. Знизити активність ферменту карбоангідрази (ацетазоламід і т. п.).
5. При необхідності швидкого зниження рН крові вводять 10%-ний розчин соляної кислоти (HCL) або 09%-ний розчин хлористого амонію (NH4CL): 10%-ний розчин HCL вводиться в кількості 20 мл в день орально, розчиняючи 5 мл кислоти в склянці води по 4 рази на день; 09%-ний розчин NH4CL вводять в /в в кількості, що визначається дефіцитом хлору (1 л 09%-ного розчину NH4CL містить 168 мекв хлору).

Необхідно пам'ятати:
• при метаболічному алкалозі рСО 2 артеріальної крові компенсаторно збільшується і для його нормалізації потрібен певний час, тому штучно знижувати його не рекомендується;
• якщо у пацієнта використовується штучна вентиляція легень (ШВЛ), то в умовах метаболічного алкалозу доцільно підтримувати режим помірної гіповентиляції;
• розчини хлористого амонію можна вводити за умови нормальної функції печінки.
В умовах гіпоксії метаболічний алкалоз протікає на тлі внутрішньоклітинного ацидозу, що значно ускладнює його діагностику і корекцію. Гіпоксичних метаболічний алкалоз вимагає окремого обговорення і тому буде описаний більш докладно нижче.


Респіраторний ацидоз

Респіраторний ацидоз - це стан характеризується низьким рН. високим РС02. нормальними значеннями стандартного бікарбонату і BE. тоді як зміст істинного бікарбонату збільшено.

Приклад 1. Гострий (некомпенсований) респіраторний ацидоз:
рН = 725; Na + = 145 ммоль /л;
РС02 = 82 мм рт. ст.; К + = 60 ммоль /л;
АВ = 340 ммоль /л; акт. НС03 = 34 ммоль /л;
SB = 265 ммоль /л; Сl = 105 ммоль /л;
BE = +25 ммоль /л; R = (145 + 60) - (34 + 105) = 120 ммоль /л.
Зазначене порушення найбільш часто можна спостерігати при гострої дихальної недостатності або при умовах неадекватної роботи апарату ШВЛ. Гострий респіраторний ацидоз завжди супроводжується збільшенням концентрації калію, проте резидуальні (залишкові) аніони при цьому залишаються в межах норми.

Приклад 2. Частково компенсований респіраторний ацидоз:
рН = 732; Na + = 140 ммоль /л;
РС02 = 81 ммрт. ст.; К + = 47 ммоль /л;
АВ = 340 ммоль /л; акт. НСО, - = 340 ммоль /л;
SB = 290 ммоль /л; Сl = 90 ммоль /л;
BE = +60 ммоль /л; R = (140 + 47) - (34 + 90) = 207 ммоль /л.
Даний приклад свідчить про включення буферних систем в компенсацію порушень КОР крові. При цьому концентрація калію нормалізується, однак за рахунок зниження іонів хлору залишкові аніони помірно збільшуються.

Приклад 3. Повністю компенсований респіраторний ацидоз:
рН = 740; Na + = 143 ммоль /л;
рСО2 = 68 мм рт. ст.; К + = 52 ммоль /л;
АВ = 395 ммоль /л; акт. НСО3 = 395 ммоль /л;
SB = 310 ммоль /л; Сl = 85 ммоль /л;
BE = +80 ммоль /л; R = (143 + 55) - (395 + 85) = 24 ммоль /л.
Повністю компенсований респіраторний ацидоз зустрічається у пацієнтів з хронічними захворюваннями легенів. Він свідчить про повну буферної (зниження іонів хлору) і ниркової (посилення реабсорбції іонів бікарбонату) компенсації цього порушення, показником чого є рН крові. Разом з тим даний стан супроводжується збільшенням залишкових аніонів внаслідок помірної гіпоксемії, яка зумовлює накопичення лактату та інших метаболічних кислот....


1 (0,00294)