Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/modules/show.full.php on line 292 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/g/gold/i-medic.com.ua/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 64 Оцінка "Віку легких" за допомогою спірометрії для спонукання до припинення куріння | Функціональна діагностика
Медичні статті » Функціональна діагностика » Оцінка "Віку легких" за допомогою спірометрії для спонукання до припинення куріння | Функціональна діагностика


Мотивація припинити куріння з'являється після консультації з лікарем. Дляподальшого поліпшення цього освітньогопроцесу, за допомогою спірометріїможна продемонструвати палить людині погіршення його дихальних функцій. Вдодаток до порівняння результатів спірометрії людини з очікуваними нормальнимирезультатами можна використовувати оцінку "віку легенів" для більш повноїдемонстрації наслідків паління. Виходячи з наявних лінійних регресивнихрівнянь, були виведені формули, які дозволяють розрахувати "вік легенів",виражений через дихальні функції. Отриманий результат потім можнапорівнятиз хронологічним "віком легких" даного пацієнта. Нормальні і абнормальнігрупи, виявлені шляхом використання анкети про стан дихальної системи таза допомогою тестування функціонування легенів, використовувалися для порівнянняцінності одиночного й комбінованого тестів спірометрії. Примусовий обсягвидиху за 1 секунду (FEV1) довів свою перевагу перед будь-якими іншимиодиночними або комбінованими тестами спірометрії для найкращого поділудвох групі мав саму маленьку стандартну помилку при оцінці віку легенів.І спірометрія, і оцінка віку легенів надзвичайно корисні для поліпшеннямотивації припинення куріння. © 1985 Academic Press Inc.

 

ВСТУП

 

Багато лікарів вважають, що їхні пацієнти з упередженням ставляться дозастережень про шкоду куріння. Застосовувалися найрізноманітніші методи переконання,звичайно з мінімальним успіхом (хоча були помітні виключення).Цілком ймовірно,що тестування спірометрії ще не досягло свого повного значення в цьомупроцесі. Один з підходів - початкова оцінка функціонування легенів пацієнта.Якщо результати тесту перебувають в очікуваному нормальному діапазоні, кращогоінформують про те, що припинення куріння може запобігти пошкодженнюлегенів. Два дослідження показали, що приблизно 11% пацієнтів знормальними результатами тестування спірометрії кинули палити протягомнаступних 2-7 років.Якщо ж результати спірометрії відхиляються від норми, то цеможна пояснити палінням і наполягати на утриманні для запобіганняподальшого пошкодження легенів. Іншим підходом є послідовневикористання спірометрії для відстеження функціонування легенів пацієнтапісля припинення куріння. Поліпшення функціонування можна пояснитиприпиненням куріння, що забезпечує подальше посилення бажання кинутикурити.

 

У попередніх дослідженнях, вміському центрі відстеження емфіземивикористовувалися анкета і звичайне тестування функціонування легенів длямотивації припинити куріння. Пацієнтів інформують про клінічної важливості їхдихальних симптомів, вказаних в анкеті, і ступеня погіршення функціональностілегких за даними спірометрії. В результати тестування була включена оцінка"Віку легенів". Незважаючи на досить короткий збори і на відсутністьучасті з боку лікаря або медсестри, в наступні 18-36 місяців бувзафіксовано 20% рівень припинення куріння серед пацієнтів.

 

Цей досвід вказав на цінність оцінки віку легенів, заснованої нафункціонуванні легенів, як психологічного інструмента для залученняуваги курців до очевидного передчасного старіння легенів. Можнавикористовувати порівняння очікуваного ефекту старіння дихальної системи тадодаткового пошкодження від куріння. Метою даної статті є презентаціяметодів розрахунку вікулегких і виявлення тесту функціонування легенів абокомбінації тестів, найкраще відображають ступінь пошкодження легень,виражену як різниця між хронологічним віком і реальною оцінкоювіку легенів.

 

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ

 

Запропоновані розрахунки грунтуються на вже відомих нормальних значенняхкомпонентів примусового життєвого обсягу (FVC) 988 здорових некурящих людейу віці 20-84 року.Виходячи з цих величин, були виведені лінійнірегресивні рівняння і номограми для розрахунку очікуваних нормальних результатівз урахуванням статі, віку і зростання пацієнта. Використовувалися два методи оцінкивіку легких пацієнта.

 

У першому випадку рівняння були вирішені щодо віку легенів. Цірівняння показані в таблиці 1 і відносяться до чотирьох компонентів маневру FVC. Ввідповідні рівняння підставляються значення розвитку і результати тесту, післячогорозраховується вік легких. Це можна легко зробити на калькуляторі. 

 

Таблиця 1. Рівняння для оцінки "віку легенів"

                                                                                                                         
Чоловіки Вік легких
FVC (л).       = 5.920H - 40.000 (FVC) - 169.640 2222 22 205.   
FEV1 (л) = 2.870H - 31.250 (FEV1) - 39.397 2222 22 205.   
FEF 200-1200 (л /сек) = 2.319H - 21.277 (FEF 200 - 1200) + 42.766 2222 22205.   
FEF 25-75% (л /сек) = 1.044H - 22.222 (FEF 25-75%) + 55.844 2222 22 205.   
Жінки
FVC (л).       = 4.792H - 41.667 (FVC) - 118.833 2222 22 205.   
FEV1 (л).       = 3.560H - 40.000 (FEV1) - 77.280 2222 22 205.   
FEF 200-1200 (л /сек) = 4.028H - 27.778 (FEF 200 - 1200) - 70.333 2222 22 205.   
FEF 25-75% (л /сек) = 2.000H - 33.333 (FEF 25-75%) + 18.367 2222 22 205.   
 

Примітка: H = зріст (в дюймах); вік легких = року; FVC = примусовийжиттєвий об'єм; FEV1 = примусовий обсяг видиху за 1 сек; FEF 25-75% =середня швидкість потоку під час середньої половини примусового обсягу; FEF200-1200 = середня швидкість потоку між 200 і 1200 мл FVC.

 

У другому випадку використовується номограма (див. рис.1 та рис.2), при цьомупроводять пряму лінію, що сполучає зростання пацієнта і результати тесту; перетинцієї лінії зі шкалою "вік"[AGE]вказує на вік легенів.

 

Рис.1 Номограма для нормальних чоловіків (BTPS). Пряма лінія, що з'єднує зростанняпацієнта і результати тесту (FEV1) перетинає стовпчик "ВІК"[AGE]. Точкаперетину вказує на вік легенів.

 

Рис.2 Номограма для нормальних жінок (BTPS). Пряма лінія, що з'єднує зростанняпацієнта ірезультати тесту (FEV1) перетинає стовпчик "ВІК"[AGE]. Точкаперетину вказує на вік легенів.

 

Результати спирометрии двох пацієнтів, досліджених в лабораторіїфункціонування легенів, показані графічно на рис. 3 і 4. Рис. 3 показуєтест, в якому вимірюваний параметр FEV1 збігається з очікуваним нормальнимрезультатом, отриманим з таблиці 1 або рис. 1 що означає, що реальнийвік легких практично збігається з хронологічнимвіком. Рис. 4показує результати тесту, які значно нижче очікуваного нормальногорезультату. Це вказує на те, що розрахований вік легенів на 20 роківперевищує хронологічний. Бажано поєднувати і комбінувати тести підуникнути залежності результатів від одного тестування. Розраховується віклегких для будь-якої комбінації компонентів FVC - це середня величина всіхотриманих віку легких у всіх обраних тестах у цій комбінації.

 
Рис. 3: спірограма некурящого людини з нормальним віком легенів.

 

 
Рис. 4: спірограма курця з віком легенів, на 20 років перевищуєхронологічний вік.

 

Для визначення відносної надійності результатів кожного тестуспірометрії або комбінації тестів при оцінці віку легенів, для кожного тестуабо комбінації була розрахована стандартнапомилка (SE). Розраховується віклегких для будь-якої комбінації тестів - це середня величина всіх отриманихвіків легких у вибраних тестах, використовуваних у цій комбінації. SE булаотримана шляхом порівняння розрахованого віку легких для кожного тесту абокомбінації тестів з хронологічним віком для всіх 988 нормальних пацієнтів.У таблиці 2 перераховані SE для кожного тесту і комбінації тестів для чоловіків іжінок. Різниця між SE для кожного тесту або комбінації тестівнадзвичайномала. Найменшу SE, що вказує на найбільш надійний і найкращий результат,має FEV1. Альтернативою може служити комбінація FVC, FEV1 і FEF 25-75%, уякої друга за величиною найменша SE.

 

Таблиця 2. Стандартна помилка при розрахунку "віку легенів",використовуючи одиночні тести та їх комбінації

                                                                                                                      
Чоловіки Жінки Обидва

  FVC
26.1915 2222 22 205.      22.4704 2222 22 205.      24.4879 2222 22 205.   
FEV1 16.2527 2222 22 205.      15.3657 2222 22 205.      15.8449 2222 22 205.   
FEF 25-75% 24.0471 2222 22 205.      26.1986 2222 22 205.      25.0870 2222 22 205.   
FVC + FEV1 19.8944 2222 22 205.      17.9626 2222 22 205.      19.0038 2222 22 205.   
FVC + FEF 25-75% 19.0222 2222 22 205.      18.7703 2222 22 205.      18.8943 2222 22 205.   
FEV1 + FEF 25-75% 18.4157 2222 22 205.      18.6365 2222 22 205.      18.5129 2222 22 205.   
FVC + FEV1 + FEF 25-75% 17.8222 2222 22 205.      17.1975 2222 22 205.      17.5227 2222 22 205.   
 

Потім були вивчені відносні переваги одиночних тестів або комбінаційтестів для оцінки віку легенів. Для цього були досліджені різні верствинаселення, включаючи працівників лікарень та пацієнтів з різним ступенемфункціонування дихальної системи, як вже було описано в окремомудослідженні. Їх розділили в нормальну і абнормальної групи відповідно довідповідями в анкеті про стан дихальної системи і результатами тестуванняфункціонування легенів. У нормальній групі реальний вік легких збігається зхронологічним віком. Метою використання цих ретроспективних данихє порівняння рівнянь для розрахунку віку легких для виявлення їхздібності розділити дві групи найкращим чином і показати як можна меншевіддалених точок. Це графічно зображено на рис. 5 і 6 які зображуютьпорівняння між реальним і розрахованим віком легких для FEV1 і комбінаціїз трьох тестів. Малюнки показують діапазон віку легенів і ступеня розділеннянормальної і абнормальной груп.

Рис. 6: порівняння реального віку легких з хронологічним віком,використовуючи комбінацію FVC, FEV1 і FEF 25-75%.

 

ОБГОВОРЕННЯ

 

Лікар може зіграти вирішальну роль у спонуканні пацієнта припинити куріння.Програми з припинення паління різняться змістом, але часто включають всебе наступне: освітню частину, вираз оптимізму з приводу шансівуспіху, сумка з ліками, що надається Американської Легеневої Асоціацією,Американським Раковим Товариством або іншими організаціями, і посилення бажаннякинути палити за допомогою наступних контактів. Додатково можна використовувативимір повітряного потоку при видиху. При виявленні у пацієнта зменшеноїступеня функціонування легких потрібно переконати людину в необхідностіприпинення куріння. За допомогою спірометрії лікарі можуть кількісно оцінитиступінь преграждения дихальних шляхів. Зменшення FEV1 зазвичай вважаєтьсядосить чутливим і точним виміром преграждающей хвороби в більшпізніх стадіях розвитку. Крім процентного співвідношення параметрів пацієнтів відочікуваних нормальних величин, оцінка віку легенів, заснована на FEV1 можезабезпечити додаткову стимуляцію для утримання від куріння та уникненняподальшого пошкодження. Необхідно звернути увагу на те, що вік легкихне можна асоціювати із залишком життя. Функціональний вік одного органуне можна використовувати для визначення функціонального віку іншого органа абовсього людини. Оцінка віку легенів пропонується як засіб враженнякращого ступенем погіршення функціонування легенів в результаті куріння. Будучичастиною освітньої програми, визначення віку легенів може надатидодатковий стимул для запобігання подальшого ушкодження й потенціал дляполіпшення функціонування та зменшення віку легенів. Рекомендується проводитипрограму в наступній послідовності: визначити курця, провестиспірометрію і, якщо FEV1 менше, ніж нижня межа очікуваного нормальногорезультату, визначити вік легенів. Для визначення надійності оцінкивіку легких необхідні подальші дослідження.

 

Стаття опублікована на сайті  http://www.rusmg.ru ...


2 (0,32987)