Головна » Оториноларингологія » Флурбіпрофен: нові можливості місцевого лікування тонзиллофарингита | Оториноларингологія


А.А. Зайцев, О.І. Карпов, С.А. Карпіщенко

Флурбіпрофенвважається одним з швидко і ефективно діючих нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), які багато років успішно застосовуються для лікування суглобових синдромів різної етіології. Його характеризує широкий діапазон протизапальної та анальгетичної ефектів при використанні в середньотерапевтичних дозуваннях[1].

Разом з тим слід визнати, що більш селективні щодо впливу на циклооксигеназу 2 типу (ЦОГ-2) НПЗП поступововитісняють неселективно діючі кошти внаслідок кращої переносимості, меншого числа ускладнень при необхідності тривалого використання. З іншого боку, протизапальний ефект селективних НПЗП розвивається дещо повільніше, що в деяких випадках робить проблематичним вирішення проблеми гострого больового синдрому, що виникає, наприклад, внаслідок інфекційного запалення[2]. Практичне розв'язання цієї проблеми, як виявилося, лежить у площині використанняефективних неселективних НПЗП місцево[3]. При цьому можливе зниження дозування, відсутня резорбтивна дія, а отже - підвищується безпека фармакотерапії.

Виявилося, що флурбіпрофен більше за інших НПЗП задовольняє умовам для місцевого впливу на запалення, що раніше було продемонстровано при використанні його зовнішніх форм в ревматологічній і офтальмологічної практиці.При його місцевому застосуванні лікувальний ефект наступав так швидко, а резорбція з поверхні шкіри і кон'юнктиви була настільки незначною, що системних проявів дії або небажаних реакцій не відзначалося[4,5]. Клініко-фармакологічні дослідження флурбіпрофен, виконані у пацієнтів з гострими болями в горлі, основною причиною яких вважається вірусна інфекція, показали, що симптоматичне дія препарату може бути вельми корисним для підвищенняякості лікування.

Важливим аспектом можна вважати те, що швидка позитивна динаміка, яку забезпечує флурбіпрофен, дозволяє уникнути необгрунтованого емпіричного використання антибіотиків. При цьому, підкреслимо ще раз, дозування препарату складає всього 875 мг, що достатньо для розвитку протизапального і пов'язаного з ним анальгетического ефекту вже через 15-30 хв і збереження їх протягом кількагодин[6]. В 2000-2001 рр були опубліковані результати використання лікарської форми флурбіпрофен для розсмоктування (СТРЕПФЕН ).

На підставі подвійних сліпих плацебо-контрольованих рандомізованих досліджень за участю сотень хворих зроблено висновок про високу клінічну ефективність і безпеку цього препарату. Найбільш показовими є результати досліджень Benrimoj SI і співавт.(2000)[7]і Warson N. зі співавт. (2000)[8]. Після прийому першої дози вже через 15 хвилин виникало статистично достовірне болезаспокійливу дію, що тривало не менше 2-х годин. Подальший прийом препарату дозволяв досягти вираженого зменшення симптоматики у більшої частини хворих - болів і набряку в горлі на 2-3-й дні; в групі пацієнтів, які отримували плацебо, ці прояви захворювання зникали в більш пізні терміни. Клінічні докази ефективності флурбіпрофенотримані нами у відкритому дослідженні у хворих з гострим вірусним тонзиллофарингита. У ньому взяли участь хворі з тривалістю симптомів не більше 3 днів, які підписали інформовану згоду. У дослідження не включалися хворі з: - непереносимістю НПЗП; - бронхіальну астму; - виразкову хворобу шлунка і 12-палої кишки; - пневмонією, бронхітом; - отримали з приводу даного захворювання протимікробні засоби або препарати з антисептичною, анестезуючою іпротизапальною дією; - вагітні та жінки; - важкими супутніми захворюваннями серцево-судинної, гепато-біліарної і сечовивідної систем; - стоматитом в результаті цитостатичної терапії; - ревматичними захворюваннями. СТРЕПФЕН застосовувався по 1 таблетці кожні 3-6 годин (але не більше 5 таблеток на добу) протягом 3 днів. Препарат розсмоктувався в роті. Всі хворі отримали вичерпні інструкції з використання препарату. Ефективність оцінювалася по зменшеннюболю в горлі, утруднення при ковтанні і запалення з іспользованіемвізуально-аналогової шкали (ВАШ). При цьому за 0 приймалося відсутність ознаки, а за 10 - максимальна його вираженість. Хворі також оцінювали загальний ефект лікування, для чого була встановлена инвертная шкала ВАШ (зворотний відлік) - 10 - відсутність ефекту, 0 - максимальний ефект. Дослідник також під час візитів хворого оцінював гіперемію (за 5-бальною шкалою), набряклість зіва (по 3-бальною шкалою) іенантему (по 3-бальною шкалою), число, щільність, розміри шийних і нижньощелепних лімфовузлів. Оцінка безпеки застосування проводилася на підставі обліку небажаних явищ, які могли виникнути на тлі прийому препарату. Переносимість оцінювалася як хороша при відсутності побічних ефектів, задовільна - при наявності побічних реакцій, пов'язаних з прийомом препарату, але не вимагають терапевтичного втручання, незадовільна - при наявності побічних реакцій на препарат,вимагають додаткового лікувального втручання. У дослідження було включено 20 хворих (9 чоловіків і 11 жінок). Середній вік - 369 ± 59 років (мінімальний вік - 19 років, максимальний - 62 роки). Тривалість захворювання у більшої частини хворих (11 осіб) - 2 дні, у решти - 3 дні. Оскільки перший прийом препарату був здійснений різними хворими в різний час, для аналізу суб'єктивних відчуттів були взяті такі тимчасові точки ВАШ: - через 1-2 години після першого прийому препарату;- 21 год першого дня прийому; - 9 год і 15 год другого дня лікування; - 9 год і 21 год третього дня лікування; - 9 год четвертого дня.

Отримані дані підтверджують високу ефективність СТРЕПФЕН як протизапальний засіб. Протягом 1-2 годин після прийому препарату зменшення болю в горлі, утруднення при ковтанні згідно з оцінкою за ВАШ відбулося в середньому на 33-35%, а до кінця першого дняприйому показник ВАШ «Біль в горлі» знизився більш ніж наполовину (рис. 1), а «Утруднення при ковтанні» - в 3 рази. Зниження показника «Біль в горлі» на 50% і більше через 1-2 години після прийому препарату зафіксовано у 8 з 20 хворих, а до кінця 1-го дня лікування - ще у 6 осіб (всього 14 хворих), причому у 4 хворих значення ВАШ були мінімальними (20-30%). Кілька більш виражений ефект СТРЕПФЕН чинив на ковтання. Утруднення ковтання, яке спочатку було у всіх хворих, до кінця1-го дня лікування значно зменшилася (на 50% і більше) у 8 хворих, а 5 пацієнтів до цього моменту вже не відчували труднощів при ковтанні. Таким чином, чітка позитивна динаміка відзначена вже протягом першого дня лікування. Зниження вираженості клінічних ознак фарингіту тривало протягом 2-го дня лікування і досягло мінімальних значень на 3-й день лікування. Більшість хворих приймали СТРЕПФЕН 3 дні (17 осіб), 3 хворих лікувалися 2 дні.Оцінена по ВАШ динаміка запалення практично повторює два попередні показники - найбільш значиме суб'єктивне відчуття зменшення запалення було в перший день прийому препарату (на 566% до кінця доби), подальше закономірне зниження - в наступний (в середньому ще на 239%). На 3-й день запалення в горлі хворими практично не відчувалося, що підтверджується об'єктивними даними огляду хворих. Гіперемія зіва зменшилася більш ніж наполовину на 2-й день, на 3-й день лікування її не було у 3 хворих, а у 13 осіб прояви були мінімальними (1 бал за шкалою дослідника). На 4-й день гіперемії зіву не було у всіх 20 пацієнтів. Набряклість зіва на 2-й день пройшла у 3 хворих, ще у 9 - на 3-й день. У решти 8 пацієнтів вона при огляді на 3-й день була слабо виражена, на 4-й день не визначалася. Загальний ефект від лікування був відчутний уже протягом 1-го дня прийому, про що свідчать середні показники ВАШ (збільшення на 538%) (рис. 2).

До кінця 3-х діб всі хворі оцінили ефект від проведеного лікування як 100%-ний. В процесі лікування в жодному випадку не було зареєстровано небажаної дії СТРЕПФЕН. Тому переносимість препарату можна оцінити як хорошу. Отримані нами результати збігаються з даними інших авторів. Особливо важливо, що є підтвердження швидкого зменшення болючості при ковтанні. Препарат більш наочно демонструє процес зменшення запалення, оскільки забезпечує стихання хворобливих проявів не тільки в поверхневих, але і в глибоких шарах слизової глотки. На закінчення відзначимо, що фарміндустрія пропонує багато засобів для лікування болю в горлі - від рослинних до лікарських з додаванням або антисептичного, або протимікробної, або місцевоанестезуючого компонентів. На нашу думку, лікування, спрямоване на придушення запальної реакції в ротоглотці, може бути ефективним тільки за допомогою НПВП, що діють на ключова ланка підтримки цієї реакції. Разом з тим, певна обережність повинна бути проявлена при призначенні флурбіпрофен (навіть місцево) хворим з виразковим анамнезом, бронхіальною астмою, гемофілію, у літніх пацієнтів, а також при невиразковій диспепсії, оскільки деяка частина препарату може проковтується та надавати дію безпосередньо в органах травлення. Внаслідок відсутності даних щодо безпеки не рекомендується застосовувати СТРЕПФЕН у дітей. Таким чином, СТРЕПФЕН - препарат спрямованого (місцевого) протизапальної дії - демонструє високу клінічну ефективність, добру переносимість і може бути використаний для лікування гострого вірусного тонзиллофарингита.

Література

1. Davies N.M. Clinical pharmacokinetics of flurbiprofen and its enantiomers //Clin. Pharmacokinet. - 1995. - Vol.28. - No.2. - P.100-114.
2. Phero J.C, Becker D.E., Dionne R.A. et al. Contemporary trends in acute pain management //Curr. Opin. Otolaryngol. Head. Neck. Surg. - 2004. - Vol.12. - No.3. - P.209-216.
3. Devillier P. Pharmacology of non-steroidal anti-inflammatory drugs and ENT pathology //Presse. Med. - 2001. - Vol.30. - No.39-40 (Pt. 2). P.70-79.
4. Droge M.J., van Sorge A.A., van Haeringen N.J. et al. Alternative splicing of cyclooxygenase-1 mRNA in the human iris //Ophthalmic. Res. - 2003. - Vol.35. - No.3. - P.160-163.
5. Fang J.Y., Hwang T.L., Fang C.L., Chiu H.C. In vitro and in vivo evaluations of the efficacy and safety of skin permeation enhancers using flurbiprofen as a model drug //Int. J. Pharm. - 2003. - Vol.255. - No.1-2. - P.153-166.
6. Benrimoj S.I., Langford J.H., Homan H.D. et al. Efficacy and safety of the anti-inflammatory throat lozange flurbiprofen 8.75 mg in the treatmant of sore throat //Fundament. Clin. Pharmacol. - 1999. - Vol.13. - P.189.
7. Benrimoj S.I. et al. Efficacy and tolerability of the anti-inflammatory throat lozenge flurbiprofen 8.75 mg in the treatment of sore throat - a randomized, double-blind, placebo-controlled study //Clin. Drug. Invest. - 2001. - Vol.21. - No.3. - P.183-193.
8. Warson N., Nimmo W.S., Christian J. et al. Relief of sore throat with the anti-inflammatory throat lozenge flurbiprofen 8.75 mg: a randomized, double-blind, placebo-controlled study of efficacy and safety //Int. J. Clin. Pract. - 2000. - Vol.54. - No.8. - P.490-496.

Опубліковано з дозволу адміністрації Російського Медичного Журналу....


1 (0,00584)