Головна » Імунологія » Нові технології в профілактиці та лікуванні ГРВІ


Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) належать до групи масових захворювань і продовжуютьзалишатися найсерйознішою проблемою для світового співтовариства. В останні роки особливу заклопотаність вчених багатьох країн світу викликає можливість появи нового пандемічного штаму вірусу грипу. Незважаючи на ефективність вакцинації проти грипу, актуальним продовжує залишатися пошук препаратів різного походження для профілактики і лікування грипу та ГРВІ. У статті наводяться огляд даних літератури і власні матеріали про застосування для цих цілей гомеопатичного препаратуОціллококцінум.

До респіраторних захворювань належить група гострих інфекційно-запальних захворювань органів дихання, що виникають в результаті аерогенним інфікування різними збудниками (вірусами, бактеріями, атиповими мікроорганізмами). В останні роки все більша увага приділяється найбільш численної групи - гострим респіраторним вірусним захворюванням (ГРВІ) і особливо грипу. Гостріреспіраторні захворювання вірусної етіології займають близько 90% серед всіх інфекційних захворювань. При цьому найбільш висока частота респіраторних захворювань відзначається серед дітей. За деякими даними, діти в 375 рази частіше хворіють, а рівень захворюваності цими інфекціями складає 69 тис. випадків на 100 тис. населення. При цьому у дітей ці захворювання формують більше 60% в структурі вперше зареєстрованої патології.

 

Результати дослідження показали, що застосування
Оціллококцінума в осібдослідної групи привело до зниження показників захворюваності на грип та ГРВІ в 162 рази в порівнянні з контрольною групою, що одержувала плацебо.

Особливу епідеміологічне і соціальне значення серед респіраторних вірусів має вірус грипу, який характеризується високою захворюваністю, смертністю і важкими соціально-економічними наслідками. У ХХ в. сталися три пандеміїгрипу: в 1918 1957 і 1968 рр В 2004 г. для людства вперше після 1968 г. виникла реальна загроза нової пандемії, коли на значних територіях Азії були зареєстровані спалахи високопатогенного пташиного грипу, збудником якого є вірус Н5N1. Цей вірус подолав видоспецифічний бар'єр і інфікував людей. До теперішнього часу захворіло 267 осіб, смертність серед хворих була більше 60%. Таким чином, людствостоїть перед загрозою виникнення нового штаму вірусу грипу, здатного викликати нову пандемію грипу. На думку фахівців, на цей раз людство має можливість захистити себе від вірусу, що володіє пандемічним потенціалом, до того як вибухне пандемія.

Сучасний арсенал препаратів для профілактики і лікування грипу та ГРВІ досить великий. Разом з тим залишається актуальною проблема пошуку і впровадження в клінічну практику лікарських засобів для профілактики і лікування грипу та інших ГРВІ.

В останні роки все більшу увагупривертає застосування для неспецифічної профілактики і терапії грипу та ГРВІ натуропатичних засобів. Це пов'язано з тим, що гомеопатичні препарати не мають протипоказань і можуть застосовуватися практично у всіх груп населення. Це особливо важливо для осіб з наявністю супутньої патології та отримують етіотропну терапію за класичними схемами. Перевагою гомеопатичних засобів є також можливість прийому на тлі супутньої терапії і відсутність побічних ефектів. Прийомгомеопатичних препаратів не викликає звикання, тому їх можна приймати протягом тривалого періоду.

В останні роки все більшу увагу привертає застосування для неспецифічної профілактики і терапії грипу та ГРВІ натуропатичних засобів. Це пов'язано з тим, що гомеопатичні препарати не мають протипоказань і можуть застосовуватися практично у всіх груп населення.

Одним з таких засобів є гомеопатичний препарат Оціллококцінум, який представляє собою гомеопатичні гранули і був створений у Франції

д-ром Д. Роєм більше 70 років тому. Препарат Оціллококцінум зареєстрований в установленому порядку і дозволений до застосування на території Росії.

У Росії профілактична ефективність Оціллококцінума підтверджена в сліпому плацебоконтроліруемом дослідженні серед 100 медичних працівників - осіб, що відносяться до груп підвищеного ризику захворюваності.

В дослідну групу включали осіб при наявності синдрому грипу або ГРВІ протягом останніх 1-2 днів у одного або більше з членів сім'ї або постійно проживають в сім'ї спільно з хворим, тобто осіб, які контактували з хворим на ГРВІ. До контрольної групи проводився відбір пацієнтів за тими ж критеріями.

У дослідній групі, що одержувала препарат Оціллококцінум, захворіло на ГРВІ 2% осіб, у контрольній групі кількість хворих склало 12%. Ефективність препарату Оціллококцінум щодо грипу та ГРВІ підтверджена також високими показниками епідеміологічної ефективності: ІЕ (індекс ефективності) склав 60 при ПЗ (показник захищеності) 831%.

Гострі респіраторні захворювання вірусної етіології займають близько 90% серед всіх інфекційних захворювань. При цьому найбільш висока частота респіраторних захворювань відзначається серед дітей. За деякими даними, діти в 375 рази частіше хворіють, а рівень захворюваності цими інфекціями складає 69 тис. випадків на 100 тис. населення.

В іншому досліді вивчення ефективностіпроводилося на обмеженому контингенті осіб молодого віку (n = 227; середній вік 186 і 14 в діапазоні 16-22 роки), що навчаються в медичному училищі і не вакцинованих проти грипу. Особи дослідної групи (110 осіб) отримували Оціллококцінум перорально по 1 дозі (1 тюбик) 1 раз на тиждень протягом чотирьох тижнів, у контрольній групі (117 чоловік) - плацебо за тією ж схемою.

У всіх випробовуваних осібпроводиться серологічна дослідження зразків сироватки крові на наявність специфічних антитіл до вірусів грипу А (H1N1 і H3N2) і В, респіраторно-синцитиальному (РС) вірусу, аденовірусу і вірусів парагрипу 1-го і 3-го типів в динаміці: до початку застосування препаратів ( 1-а проба) і через 3 місяці (2-я проба).

Результати дослідження показали, що застосування Оціллококцінума в осіб дослідної групи привело до зниження показників захворюваності на грип та ГРВІ в 162 рази в порівнянні з контрольною групою, що одержувала плацебо. Серед осіб дослідної групи захворіло по 50% під час прийому препарату і після його закінчення, в контрольній групі захворіло під час прийому плацебо 342% і після його закінчення 658%, що свідчить про безсумнівну захисному ефекті Оціллококцінума.

Серологічні дослідження етіологічної структури грипу та ГРВІ (на підставі результатів ІФА) показали, що в колективі учнів одночасно циркулювало кілька збудників - респіраторних вірусів.

В процесі проведення досліджень небажаних явищ не відзначалося. Наявні скарги у деяких випробуваних були характерними для клінічної симптоматики ГРВІ і, мабуть, пов'язані з початком захворювання цією інфекцією. Ці дані підтверджують ефективність Оціллококцінума щодо широкого спектру вірусів.

Результати попереднього вивчення противірусної активності Оціллококцінума щодо вірусу грипу в культурі клітин показали, що Оціллококцінум є малотоксичних препаратом в порівнянні з широко вживаними препаратами проти грипу ремантадин і арбідол. Препарат має властивість селективно інгібувати репродукцію вірусів грипу А і В у культурі клітин MDCK, що свідчить про його високу ефективність у відношенні вірусів грипу.

Ефективність Оціллококцінума щодо грипу та цілого ряду респіраторних захворювань підтверджена у дослідженнях, проведених в різних країнах на великих контингентах і в різних групах населення. У дослідженні, проведеному у Франції серед 300 пацієнтів, показано зникнення симптомів грипу протягом 3-4 днів. В іншому дослідженні серед 478 жителів Франції на момент початку досвіду 43% мали важкі прояви грипу. Застосування препарату Оціллококцінума призвело до повного одужання 7% приймають препарат через 48 годин. Частка пацієнтів, що застосовували знеболюючі та жарознижувальні, в контрольній групі була достовірно вище (502%), ніж у дослідній (407%).

Таким чином, результати вітчизняних та зарубіжних досліджень свідчать про високу ефективність гомеопатичного препарату Оціллококцінум і підтверджують необхідність його включення в стандарти лікування та профілактики ГРВІ.

Будь ласка, не намагайтеся використовувати ці ліки самостійно.  
Ми не пропагуємо самолікування. Ми просто допомагаємо зорієнтуватися в симптоми, які Вас турбують, щоб Ви могли більш точно представляти до якого лікаря-фахівця Вам слід звернутися.  

Є.П. Селькова, ФГГУН МНІІЕМ ім. Ф.Н. Габричевського

За матеріалами
pharmvestnik.ru
1 (0,00358)