Головна » Пульмонологія » Туберкульоз тваринників. Особливості контингенту хворих на туберкульоз


Ураженість туберкульозом рогатої худоби складає в даний час в середньому близько 1%. У ряді місцевостей туберкульоз рогатої худоби майже повністю ліквідовано (в Карельської, Марійської, в Іванівській, Курської,Мурманської, Ярославської та інших областях). Але в деяких районах країни ураженість туберкульозом різного виду домашніх тварин вищий, і це відбивається на епідеміології та клініці туберкульозу серед місцевого населення. Таке явище спостерігається, наприклад, в Казахській, в Якутській, в деяких областях Західної Україні, Сибіру та ін

За даними Я. А. вдячного (1972), з 293 культур мікобактерії, Виділених з мокроти хворихтуберкульозом легень жителів тваринницьких районів пустель і напівпустель Казахстану, 208% ставилися до бичачому типу. Останні виявлялися майже в 5 разів частіше (342%) у хворих, які проживали у сільських місцевостях, ніж у мешканців міст південної зони Казахстану (72%).

Така відмінність пояснюється великою контактом сільських жителів з хворим великим і дрібним рогатою худобою, верблюдами, з використанням в їжу молочних продуктівта м'яса без достатньої санітарної і кулінарної обробки.

Характерно, що в тих районах, Де інфікування населення мікобак-теріямі бичачого типу спостерігається порівняно часто, великий і питома вага позалегеневих форм туберкульозу, зокрема периферичного лімфаденіту. Про це свідчать, наприклад, спостереження К. М. Маскеева (1972), який при обстеженні населення деяких тваринницьких районів Алма-Атинській областів 1967-1968 рр встановив, що на частку периферичного лімфаденіту тут доводилося 19% всіх випадків туберкульозу, виявленого серед дорослих. Ще вище виявився цей показник у хворих жителів тваринницьких районів Чімкентской області (219-281%).

Разом з тим у тваринників, Які тривалий час стикаються з хворою худобою, порівняно часто виявляють мало-або безсимптомно протікає туберкульоз нирок.

У той же час в літературі немає єдиної думки про особливості клінічних проявів та перебігу туберкульозу при зараженні мікобакте-риями бичачого або людського типу. Одні автори не знаходять суттєвих відмінностей в клінічній картині хвороби, зумовленої зараженням тим чи іншим типом збудника. Інші відзначають навіть більш доброякісний її перебіг, ніж при зараженні людським типом мікобактрій.

Однак більшість авторів спостерігали менш сприятливі форми туберкульозу легенів і порівняно часті ускладнення і генералізацію процесу, викликаного мікобактеріями бичачого типу (І. Г. Гаспарян, 1950; С. Д. Полєтаєв, 1970). При аналізі даних про 157 хворих на туберкульоз легень, у яких були виділені мікобак-терии бичачого типу, А. Н. Наубетьярова (1975) зазначила, що у них частіше, ніж у хворих, заражених мікобактеріями людського типу, процес починається гостро, проявляється вираженою інтоксикацією і гиперсенсибилизацией, схильністю до великого поразки і розпаду легеневої тканини з утворенням каверн.

При цьому найчастіше виявляються специфічні зміни в бронхах і поразки інших органів. Недостатньо ефективна в цих випадках і антибактеріальна терапія.

За спостереженнями К. М. Маскеева, туберкульозний лімфаденіт, що виник в результаті зараження мікобактеріями бичачого типу, характеризується також гострим початком, значним перифокальним набряком, швидким казеозним некрозом і нагноєнням лімфатичних вузлів з утворенням свищів. Між тим лімфаденіт, викликаний мікобактеріями людського типу, протікає часто непомітно, а лімфатичні вузли нe мають вираженої тенденції до розплавлення.

Людина рідко заражається мікобактеріями пташиного типу. Так, серед 53 316 культур, виділених в Гамбурзі від хворих різними формами туберкульозу за період з 1953 по 1966 р., цей тип збудника був виявлений в мокроті тільки одного хворого кавернозний туберкульоз легень (Ardalan, 1968). Однак інші дослідники частіше виділяли мікобактерії пташиного типу у хворих на туберкульоз. В 1953-1957 рр Seeger (1969) при обстеженні 16 646 хворих виявив такі мікобактерії у 008% з них, а в 1963 р. - у 04% з 19 318 чоловік. За останні 10 років Kubin і співавт. (1967) виявили цей тип мікобактерії у 33 хворих.

Приблизно у 120 хворих, у яких, судячи з опублікованими даними, вдалося виявити мікобактерії пташиного типу, В більшості випадків спостерігався деструктивний туберкульоз легень, іноді ускладнений емпієма. Рідше відзначається специфічне ураження нирок, шкіри, зовнішніх лімфатичних вузлів. В окремих випадках спостерігається клінічна картина міліарний туберкульоз або гострого сепсису з високою переміжною лихоманкою, різкими болями в суглобах, множинними виразками на шкірі і підшкірними абсцесами, ураженням кісткового мозку. Весь цей симптомокомплекс іноді дає привід для помилкового діагнозу гострого лейкозу....


1 (0,00487)