Головна » Імунологія » Прості реакції іммунодіагностікі інфекційних захворювань. Реакція аглютинації. Схема реакції аглютинації. Теорія решітки. Реакція Відаля. Реакція Райта


Прості реакції зазвичай включають два компоненти - Аг і AT. До простих реакцій відносять РА, Реакції преципітації (РП) в рідинах і гелях, реакції пасивної гемаглютинації (РПГА) і опсоно-фагоцитарні реакції. Простими реакціями вважають і непрямі (трехком-компонентний) реакції, до складу яких входять реагують системи (тварини, еритроцити і т.д.), наприклад, реакції нейтралізації (РН) збудника, РН Аг і реакції гальмування гемаглютинації (РГГА).


Реакція аглютинації (РА)

Реакція аглютинації ( РА ) [от лат. agglutinatio, склеивание]дозволяє виявити корпускулярні Аг, точніше Аг, локалізовані на поверхні порівняно великих частинок (мікроорганізми, клітини різного походження). Механізм РА описує «теорія решітки», згідно з якою двовалентне AT взаємодіє одним активним центром з детермінантою однієї молекули Аг, а іншим - з детермінантою другої молекули Аг (рис. 10-13).

Рис. 10-13. Схема реакції аглютинації. А - негативний результат обумовлений відсутністю AT, специфічних до Аг. Б - позитивний результат з утворенням аггпютіната спостерігають за наявності AT, специфічних до обумовленому Аг; візуалізація аггпютіната можлива при утворенні «грати». В-псевдонегативну результат можливий при розвитку феномена прозон, коли молекул AT недостатньо для утворення «грати» (1) або є надлишок AT, також перешкоджає її утворення (2).

У результаті такої взаємодії утворюється агглютіната. Його формування неможливо при дефіциті або надлишку AT. Реакція аглютинації проявляється склеюванням корпускулярних Аг під впливом AT (агглютининов) і реалізується в ізотонічному розчині електроліту, наприклад 09% розчину NaCl. В реакції аглютинації також можна визначати і зміст AT в сироватці крові хворих, наприклад, черевним тифом ( реакція Відаля ) або бруцельозом ( реакція Райта )....


1 (0,00287)