Головна » Імунологія » Достовірність показника ефективності вакцинації в епідеміології


Після обчислення коефіцієнта епідеміологічної ефективності для кожної з дослідних груп необхідно переконатися в тому, що різниця в захворюваності в цих групах є закономірною і пов'язана із захисною здатністю препарату. У зв'язку з цим слід провести відповідну статистичну обробку для визначення рівня значимості різниці захворюваності. Класичним прикладом такої обробки є досвід з вивчення ефективності вакцини проти поліомієліту, проведений в США в 1954 р Суттєвість різниці в показниках захворюваності оцінювалася таким чином:

ta ta> 233 - різниця істотна в межах 5%; 233> ta> 309 - різниця істотна в межах 1%; 309> tа - різниця істотна в межах 01%.

Обчислення здійснюється за формулою: T = E /mp, де Е-максимально допустимий розмір помилки; mр - стандартна помилка оцінюваного показника Р.

Величину Р іноді називають ймовірністю нульової гіпотези, позначаючи тим самим ймовірність відсутності різниці в порівнюваних показниках. Доведено, що чим менше ця величина, тим вище рівень статистичної значущості і тим з більшою підставою можна стверджувати, що препарат ефективний.

Прийнято виходити з таких значень рівня значущості Р:
Р> 005 - дуже велика можливість помилки, дані несуттєві;
005> Р> 001 - слабка ступінь ймовірності, допустима в біологічних дослідженнях, дані значимі;
001> Р> 0001 - середня ступінь ймовірності, дані значимі;
Р> 0001 - дані, безумовно, значимі, вищий ступінь імовірності.

Значення рівня значущості Р можна визначати або за показником t.
Для більш точної оцінки епідеміологічної ефективності того чи іншого препарату слід обчислювати довірчі межі коефіцієнта епідеміологічної ефективності. Особливе значення набуває визначення нижньої довірчій кордону коефіцієнта, яка показує, що коефіцієнт епідеміологічної ефективності в даному досвіді при випробуванні даного препарату не може бути менше нижньої довірчій кордону. Це дуже важливо, так як досить часто, незважаючи на високий рівень статистичної значущості (P), нижня межа коефіцієнта епідеміологічної ефективності дозволяє стверджувати, що при повторних випробуваннях цього ж препарату будуть отримані аналогічні результати.

1 (0,00331)