Головна » Акушерство, вагітність і пологи » Фактори ризику пологів. Оцінка факторів ризику. Нормальні пологи за ВООЗ


Напередодні пологів слід оцінити фактори ризику, До яких належать вік матері, зростання, число пологів в анамнезі, ускладнений акушерський анамнез (мертвонародження, кесарів розтин в анамнезі та ін.) ускладнення при даній вагітності (загроза переривання, гестоз, неправильне положення плоду, аномальна локалізація плаценти, важка анемія та ін)[Персианинов Л.С. і співавт., 1976 р.; Миколаєва О.М., 1987 р.; De Groot A. et al., 19931. У більшості країн ризик поділяють на низький і високий, при цьому використовують спеціальні шкали (Roony С, 1992; DeGroot A. et al., 1993). Важливо оцінити чутливість, специфічність, позитивні і негативні результати.

Ризик повинен визначатися неодноразово, його необхідно оцінювати протягом вагітності і в пологах. В будь-який момент можуть з'явитися ускладнення, що дає підстави віднести жінку до групи більш високого ризику. У пренатальному періоді (з 37 до 42 тиж.) Слід виробити план ведення пологів та ознайомити з ним вагітну. При відсутності факторів ризику пологи відносять до низького ризику.

Необхідно вирішити питання про час і методі розродження. Для здійснення наступності між амбулаторним наглядом і стаціонаром слід ретельно ознайомитися з обмінної картою вагітної. Необхідно відзначити, що встановлений в нашій країні варіант обмінної карти не влаштовує акушерів і потрібно її заміна " Паспортом вагітної " З повною інформацією про стан вагітної, перебігу вагітності та про стан плода.

За визначенням ВООЗ " Нормальні пологи - Це пологи, які починаються спонтанно у жінок Групи низького ризику На початку пологів і залишаються такими протягом всіх пологів; дитина народжується спонтанно в головному передлежанні при терміні вагітності, від 37 до 42 повних тижнів і після пологів мати і дитина перебувають у гарному стані ".

Слід підкреслити, що пологи у багатьох жінок високого ризику вагітності часто мають нормальний перебіг. За даними іноземних авторів, від 70 до 80% вагітних жінок відносяться до групи низького ризику на початку пологів (Mali JKG et al., 1983; Waldenstrom U. et al., 1994). За даними Е.M. Ніколаєвої (1992), E.A. Чорнухи (1992) цей відсоток становить 20-30....


1 (0,00126)